"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бюджетната картина в предизборна кампания

Лъчезар Богданов / 02.09.2022
В рамките на седмица министърът на финансите представи средносрочна бюджетна прогноза с, меко казано, стряскащи параметри, междувременно бяха публикувани текущи данни за изпълнението на бюджета до август, правителството изпрати първо искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, а цената на електроенергията достигна исторически рекорд. По-широката картина включва продължаваща несигурност на доставките за газ в цяла Европа и нови върхове в цената му, по-висока инфлация в еврозоната за месеца и все по-силно очакване за нови и по-големи покачвания на лихвите от ЕЦБ. Ето как може да се обобщи ситуацията и, при политическа воля, да се предприемат разумните решения.

Изравнителната и капиталовата субсидия за общините растат значително през 2022г.

Теодор Недев * / 02.09.2022
След като представихме данните за приходите и разходите на общините в страната, тази седмица е време да допълним картината на общинските финанси с трансферите от централния бюджет. Фокусираме се по-конкретно върху изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, информация за които може да се намери в приложенията към Закона за държавния бюджет за 2022 г. Тъй като субсидиите се определят ежегодно от Народното събрание чрез закона за държавния бюджет, тук имаме поглед към актуалните данни.

Някои детайли по антикорупционната тема

Иван Брегов / 02.09.2022
През идния месец отново ударно ще се говори за антикорупция и съдебна реформа без особено да се навлиза в детайлите, а там са подмолните дяволи, от които зависи дали някак ще се стигне до резултати. Темата започна да става задължителен, но някак второстепенен елемент от многобройните за последните две години предизборни кампании. В този контекст е добре да помислим какво е настоящето, какво можеше да се промени в краткия живот на 47-ото НС и какво може да бъде подготвено от временната служебна изпълнителна власт.

От гледна точка на инвестициите, криза през 2020-21 г. няма

Адриан Николов / 02.09.2022
Пандемията от Covid-19, ограничителните мерки и накъсването на веригите на доставки внесоха значителни промени в икономическия цикъл. Публикуваните тази седмица предварителни данни за инвестиционната активност обаче потвърждават извода, че шокът е бил кратковременен, а много предприятия са се върнали към разширяване на дейността си след отпадането на ограниченията както в България, така и в основните външни партньори на страната.