"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 26.08.2022

Над 1,5 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на юли 2022 г. На пръв поглед изпълнението на бюджета върви добре и задава обичайните очаквания от последните години – големи разходи в края на годината, заделяне на средства и префинансиране на политики/проекти за следващата година и в крайна сметка изпълнение, но не в пълен размер, на предвидения бюджетен дефицит. Въпреки това служебният финансов министър Росица Велкова вече изрази опасения, че през следващата година се очаква сериозен ръст на разходите и съответно бюджетното салдо ще бъде поставено под сериозен натиск.

Проектът на Закон за противодействие на корупцията предвижда нова институционалната рамка на борбата с корупцията на административно ниво

Николай Николов / 26.08.2022
Внесеният на 9 юни 2022 г. в Народното събрание проект на Закон за противодействие на корупцията /ЗПК/ предвижда сериозна промяна в законовата и институционалната рамка на административните форми за борба с корупцията. Като административни форми за борба с корупцията се определят превантивните мерки, декларирането на несъвместимост, имущество и интереси, конфликтът на интереси и оперативното – издирвателни дейности, осъществявани от органи на изпълнителната власт. В момента тази материя, ведно с производството за отнемане на незаконно придобито имущество, известно още като гражданска конфискация, са уредени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Облекченията по студентските кредити на Байдън – още популизъм на гърба на всички данъкоплатци

Петя Георгиева / 26.08.2022
На 24 август тази година американският президент Джо Байдън обявява дълго очаквания пакет от мерки за облекчаване на студентската задлъжнялост по федералните студентски заеми в САЩ с мотива „… това ще даде глътка въздух на работещите домакинства с ниски и средни доходи, за да могат постепенно да се измъкнат от планината на дълга, която ги затиска. Да платят наемите си и разходите за живот. Накрая да започнат да мислят за семейство и деца или за стартиране на бизнес.“

Ще спасят ли българското образование STEM кабинетите?

ИПИ / 26.08.2022
Обучението по математика и точни науки в училище и добрите резултати от него са ключови за създаване на възможности за реализация и подобряване на качеството на живот. Резултатите на българските ученици по математика в различните образователни степени и от различни форми на национални и международни оценявания показват, че все още има накъде да се подобрява качеството на обучението в тази област. Последните национални оценявания и изпити показват, че десетокласниците и дванадесетокласниците подобряват с няколко точки своето представяне между 2021 и 2022 година, докато учениците в IV и VII клас леко го влошават.

Спешната помощ и планът за възстановяване: инструментариум, инвестиции, интеграция

ИПИ / 23.08.2022
Системата за спешна помощ в България е от ключово значение за осигуряване на бърз и ефективен достъп до медицинска грижа за хора в животозастрашаващо състояние. В нея са налице редица дисбаланси, свързани както с обективни географски обстоятелства, които затрудняват достъпа, така и с други ограничения пред осигуряването на спешната грижа. През последните пет години спешна помощ по въздуха у нас не се предоставя, освен в няколко изолирани случая - основно за транспортиране на органи по донорски програми. Това вероятно е най-съществената причина в Националния план за възстановяване и устойчивост на България да се включат два проекта, имащи пряко отношение към реализацията на реформа в областта на спешната медицина.