"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Минаваме на ръчно управление

Петър Ганев / 29.07.2022
До дни ще бъде назначено ново служебно правителство. Трето такова за последните 15 месеца. Вече многократно коментирахме, че тази въртележка от служебни кабинети ограничава растежа и отлага структурни реформи, за които трябва устойчив политически хоризонт и работещ парламент. Този служебен кабинет обаче ще има различни задачи от предходните два. През 2021 г. служебните правителства изиграха силна политическа роля, като дадоха началото на демонтирането на управлението на ГЕРБ и на практика родиха нов политически проект (ПП), който впоследствие спечели изборите и реализира краткосрочен мандат за управление. Предстоящият служебен кабинет най-вероятно също ще има своя отчетлива политика и силни фигури, но все пак се очаква да е по-близо до обичайната роля на „пазител” (caretaker) на държавата, докато се проведат изборите и се оформи новата власт.

Достъпът до лекари: плахо подобрение при общопрактикуващите в някои области

Адриан Николов / 29.07.2022
Въпреки че пандемията от Ковид-19 и мерките за подкрепа на здравната система вече са далеч извън центъра на дебата, проблемите ѝ са далеч от решени. Сред важните пречки пред доброто функциониране на системата е осигуреността ѝ с кадри, която се влошава през последните години. За целите на „Регионални профили: показатели за развитие“ екипът на ИПИ разработи индекс, който оценява достъпа до лекари-специалисти в различните области на страната. Индексът се основава на данните за териториалното разпределение на 17 групи лекари-специалисти към края на 2020 г., съотнесени като брой лекари от конкретната специалност на човек от населението.

Световния стрийминг пазар продължава своето разрастване

Александър Кръстев * / 29.07.2022
Стрийминг услугите в САЩ и ЕС стават все по-достъпни и по-общоприети. Както се вижда от данните на Евростат, делът на потребителите в ЕС, които използват интернет за гледане на филми и телевизия се увеличава последните години, а от 2020 г. насам, откакто има статистика за стрийминг услуги отделно, се наблюдава увеличение в броя абонати. Този пазар продължава да се разраства включително и в държави като България, където се очаква общия пазарен оборот да се удвои до 2027 г.

Ефективността на кризисните средства по време на пандемия – опитът на местните власти

Теодор Недев * / 29.07.2022
През юни Националното бюро за икономически изследвания на САЩ (NBER) публикува анализ на ефективността на средствата, раздадени на местните власти в страната с цел справяне с последствията от пандемията. Става въпрос за 900 млрд. долара под формата на трансфери към администрациите на отделните щати и окръзи или почти една шеста от всички помощи отпуснати от американското правителство за справяне с последствията от пандемията. Авторите Джефри Клемънс, Филип Хокси и Стан Войгър разглеждат доколко тези средства са спомогнали за запазване на работните места в публичния сектор, както и за цялостното икономическо представяне на отделните щати на фона на Ковид-19.

Нарушения и пропуски в работата на общинската администрация 2013-2020 г.

ИПИ / 29.07.2022
Настоящото изследване разглежда всички публикувани общински одитни доклади на Сметната палата след 2016 г. - общо 102 доклада, които проверяват работата на местната администрация в периода 2013-2020 г. Прегледът и анализът на докладите позволява извеждане на сериозни нарушения и пропуски в дейностите на общинската администрация. Те са групирани в 3 категории, като всяка от тях включва различни видове нарушения.

Устойчив ли е процесът на деурбанизация в следствие на пандемията?

Теодор Недев * / 29.07.2022
Погледът към данните за населението през 2021 г. позволява да се провери доколко тенденциите, започнали по време на пандемията, са устойчиви и доколко са просто временни и еднократни явления. Един такъв пример е намаляването на дела на градското население в много общини през 2020г., което ИПИ вече коментира през октомври. Новите данни показват, че тази тенденция се запазва на много места и през 2021г., т.е. смекчаването на епидемичната обстановка и икономическото възстановяване не са прекъснали започналото през миналата година отливане на хора от градовете в някои общини.

Външна търговия на Европейския съюз по валута на фактуриране

Владимир Дончев * / 29.07.2022
Наскоро достигнатия паритет между еврото и долара е добър повод за сравнение на използването на двете валути в глобалната търговия и избора на доминираща валута по страни и основни стоки. Публикувания през май 2022 г. доклад на Евростат за външна търговия на ЕС с трети страни според валута на фактуриране показва ръст в използването и на двете валути.