"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 22.07.2022

Инфлацията през месец юни чупи нови исторически рекорди, а ровенето в архивираните данни на статистическите офиси, за да се открие точният предходен период на подобен ръст на цените, се превърна в обичайно занимание. Колкото и да са спорни подобни сравнения заради различните начини на изчисляване на индекса на потребителските цени през толкова дълги периоди, все пак можем да посочим, че подобни нива на инфлация в САЩ и Германия не са отчитани от повече от 40 години, еврозоната тогава още не съществува, а в България – от първите месеци на 1998 г., когато все още се наблюдават остатъчни ценови ефекти отпреди въвеждането на паричния съвет през юли 1997 г.

ЕЦБ повиши лихвите – какво следва?

Адриан Николов / 22.07.2022
Институциите на ЕС са характерни с консерватизма си към основните политики – фундаменталните промени са редки и провокирани от драматични събития в икономическата или политическата среда. На едно такова решение станахме свидетели тази седмица – след почти десетилетие на нулеви и дори отрицателни лихвени проценти, предшествано от поредица решения за намаление от есента на 2008 г, Европейската централна банка (ЕЦБ) тази седмица взе решение да ги повиши в опит за борба с все по-високата инфлация. В настоящия текст ще опитаме да обясним защо това решение е важно и какви са очакваните последствия (и евентуално бъдещи политики).

91 на сто от общините бележат спад в безработицата през 2021г.

Теодор Недев * / 22.07.2022
През 2021г. средната безработица в страната намалява до 5,5% от 7,4% през предишната година, което на практика представлява връщане към предпандемичните нива – през 2019г. коефициентът беше равен на 5,6%. Това показват данните на Агенцията по заетостта, базирани на официално регистрираните в бюрата по труда безработни лица. Възстановяването обхваща цялата страна, като в едва 23 от 265 общини (или 9%) се наблюдава увеличение на безработицата или запазване на същото ниво в през 2021г. Нещо повече, влошаването в тези общини е скромно на фона на възстановяването при останалите – докато във въпросните двадесет общини безработните са се увеличили средно с 0,9 пр. п., в останалите 242 те са намалели с цели 2,6 пр. п.

Напук на всичко администрацията се увеличава

Зорница Славова / 22.07.2022
Докладът за състоянието на администрацията за 2021 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 381 бр., от които 36 734 са в териториалната администрация. Повишението спрямо предходната година е с 0,5%, но за последните пет години администрацията се е увеличила с 8%. Още по-интересна е съпоставката с броя на населението. През 2021 г. на 100 хиляди души се падат по 2097 чиновници или с 230 повече в сравнение с преди пет години. Тоест, администрацията продължава да се увеличава, въпреки всички намерения за нейното оптимизиране, намаляване на разходите, заместване с електронни услуги.

Лято с елементи на политици и главен прокурор

Иван Брегов / 22.07.2022
От лятото на 2020 г., когато Прокуратурата показно и непремерено нахлу в Президентството отминаха две години. За този период има някои положителни, но и отрицателни обществени развития по темата.