"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 15.07.2022

Облаците над икономиката се сгъстяват, но не там, където най-често са насочени погледите на изкушените от лесна публичност и политиканстване. От станалото известно през последните две седмици трябва да направим извода, че, най-общо казано, поне в първите месеци на войната българската икономика се адаптира добре. Това се пренася и в прилично изпълнение на бюджетните приходи. Заедно с това, пазарът на труда запазва ниската безработица и тенденцията към увеличение на заплатите. Казано иначе, нямаме забележим от макро поглед срив в производство и продажби, нито виждаме отчетливи сигнали за някаква фискална криза. Публикуваните статистически данни в последните дни подкрепят основанията за подобно заключение.

Седем на сто от малките предприятия са получили европейски средства за справяне с ковид-кризата

Теодор Недев * / 15.07.2022
В етап на относително затишие на разпространението на Covid-19 правим равносметка на изминалите две години на активно финансово подпомагане за справяне с въздействието на пандемията и ограничителните мерки върху бизнеса. Настоящият текст си поставя за цел да разгледа разпределението на това целево финансиране в различните региони на страната, по отрасли и според размера на фирмите-получатели.

Aнализ на ИПИ: Възможни нормативни разрешения за повишаване отчетността на Висшия съдебен съвет и отговорността на изборните членове на съвета

ИПИ / 15.07.2022
В настоящия анализ сме изследвали при какви условия при действащото законодателство се отчита ВСС. Както знаем, съществуващите механизми за представяне на годишен доклад пред Народното събрание на практика не водят до реализиране на каквато и да е отговорност. Също толкова безрезултатна е и индивидуалната оценка, правена на всеки член на ВСС при приключване на мандата му.

Еднократните помощи – първата реакция на социалната система към украинските граждани

Петър Ганев / 15.07.2022
Вече 4 месеца функционира системата за временна закрила, която беше активирана след началото на войната. Над 120 хил. украински граждани получиха временна закрила у нас, а към момента в страната пребивават около 87 хил. граждани. Броят на настанените все още е над 25 хил., след като се сви значително след края на първоначалната програма за настаняване. Безпрецедентният приток на украински граждани търсещи закрила се оказа истинско предизвикателство за родните институции, като реакцията, подобно на мерките в първите седмици на пандемията, се оформи в нови механизми и програми.

Кой колко внася и взима от бюджета на ЕС

Адриан Николов / 15.07.2022
След като вече разгледахме разпределението на европейските средства в общините и областите на страната, тук се спираме на мястото на България в общия европейски бюджет и баланса между средствата, които държавите членки внасят и получават.