"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 08.07.2022

Страната вече навлезе в нов период на политическа нестабилност. Преди три седмици написахме, че съдейки по историята от последните 20 години, това неизбежно ще ограничи растежа и ще окаже натиск върху държавните финанси. В спешен порядък се прие и актуализацията на бюджета, която в известна степен следва първоначалното предложение на правителството – по отношение на пенсиите например, но все пак допусна и нови мерки и разходи, които ще тежат на бюджета. Докато в предходната актуализация на бюджета през лятото на 2021 г. депутатите забъркаха каша с пенсиите – приемайки взаимоизключващи се (смислово, не финансово) промени, които после успяха донякъде да изчистят, тази актуализация ще се запомни със случайното приемане на нулева ставка на ДДС за брашното. Липсата на ясно мнозинство и приемането на текстове в спешен порядък винаги води до подобни анекдоти, които обаче имат реално отражение в икономиката.

Разпределение на доходите и неравенство в ЕС – съпоставка между най-равните и най-неравните държави

Александър Кръстев * / 08.07.2022
В публикувания през юли доклад на Евростат за условията на живот, разпределението на доходите и неравенството през 2020 г. прави впечатление, че и най-равните, и най-неравните държави според разпределението на общия доход са от Източна Европа. Тук правим кратък сравнителен анализ на резултатите и представяме обяснението на Европейската комисия (ЕК) на причините за ниското ниво на неравенство в доходите в Словакия.

Покана за събитие: Нов подход към социалната защита

ИПИ / 06.07.2022
На фона на събитията от последните дни и навлизането в нов период на политическа нестабилност, ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да разгледа по-голямата картина и възможността за дълбоки реформи в социалната сфера. На събитието ще бъдат обсъдени вариантите за по-тясно обвързване на социалните трансфери и програми с постигането на конкретни резултати по отношение на бедността и неравенството, както и развитието на социалните услуги на база оценка на потребностите.

Колко и къде са изхарчените еврофондове в България

Адриан Николов / 08.07.2022
Къде и колко средства от европейските фондове са изплатени в регионите на България? На този въпрос ИПИ отговаря всяка година в хода на разработването на изданията на „Регионални профили: показатели за развитие“. В настоящия текст накратко разглеждаме разпределението на европейските средства в областите и общините.

Бизнес климат и очаквания на компаниите в ЕС и България*

Георги Добрев * / 08.07.2022
На 17 юни, Евростат публикува ежемесечния анализ от поредицата Recovery Dashboard, който проследява степента на възстановяване от Ковид пандемията в държавите членки на ЕС. В интерактивната карта е представен панел от индикатори, представящи данни за икономически растеж, бизнес среда, опазване на околната среда, социалното развитие и други. Един от фокусите в анализа е върху данните за промишлеността, търговията на дребно и икономическите сантименти в обществото. Прегледът на тези индикатори от една страна би показал до каква степен България се възстановява от икономическите шокове причинени през пандемията, а от друга - като насока за ефектите от високата инфлация, цената на горивата и започналото затягане на монетарната политика.