"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 24.06.2022

През миналата седмица коментирахме, че предстои нов период на политическа неопределеност – въртележка с връчване на мандати, нов служебен кабинет и в крайна сметка избори, което може да повлияе негативно на икономическия растеж в страната. В тази ситуация е особено важно как ще протече актуализацията на бюджета, тъй като в условията на задаващи се избори, всички политически играчи имат стимул да натрупват нови идеи за разходи към различни групи от обществото. Сега, когато вотът на недоверие мина и парламентът взе позиция по „френското“ предложение за Северна Македония, цялата енергия на депутатите ще се насочи към бързото затваряне на актуализацията на бюджета.

Улеснената „Синя карта“ e шанс за глътка въздух на българския пазар на труда

Адриан Николов / 24.06.2022
На фона на рязкото покачване на политическата несигурност през изминалата седмица е лесно да забравим, че в парламента се развива и друга дейност освен гласуване на вотове на недоверие. Сред по-интересните законопроекти от седмицата е този за изменение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, който цели да облекчи административните условия и изисквания за привличане на квалифицирани кадри от страни извън ЕС. Промените представляват значителна либерализация, която в дългосрочен план може ако не да реши, то поне да облекчи острия недостиг на кадри на българския пазар на труда.

Едва в 10 общини има повече деца, отколкото възрастни хора

ИПИ / 24.06.2022
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме един от ключовите индикатори за застаряването на населението – демографското заместване на групите под 14 и над 65 годишна възраст в общините в страната за периода между 2017 и 2021 г..

Анализ на ИПИ: Възможни решения по изпълнение на мерките относно съдебния контрол на актовете на прокуратурата и статута на главния прокурор

ИПИ / 24.06.2022
Не са малко случаите в историческата трансформация на българската държава от тоталитарно към демократично управление, когато българското общество е имало възможността да подобри средата си за живот. Такива бяха периодите в годините на подготовка за присъединяване на Република България към Европейския съюз, безоблачните години на икономически растеж и мирно време след икономическата криза от 2008-2010 г. до ковид кризата през 2020 г. Но някак пропиляхме тези възможности – поне в областта на правосъдието, а и не само. В продължителния, над 30 г., период на обществена и институционална трансформация един от критичните елементи от организацията на държавната власт остава съдебната власт и в частност работата на Прокуратурата на Република България и оглавяващия я главен прокурор.

Кои страни вече използват получени по механизма за възстановяване и устойчивост финансиране?

ИПИ / 24.06.2022
За разлика от България и няколко други изключения, повечето европейски държави получиха предварителното си финансиране след одобрение на своите Националните планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) до края на 2021 г. Осигуряването на средствата по плана включва два етапа – първият е т.нар. авансово плащане, основано на одобрения план от Европейската комисия и положителна предварителна оценка върху националните цели и реформи.