"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 17.06.2022

Страната отново е в политическа криза. По всичко личи, че въртележката с връчването на мандатите, служебните кабинети и изборите ще се завърти за пореден път, а намирането на нова формула за правителство ще бъде трудно. Всичко това на фона на сериозна ревизия в очакванията за икономически растеж, рекордно висока инфлация за последните 20 години, спорове за здравето на държавните финанси и нивото на публичния дълг, както и внесена в парламента актуализация на бюджета с неясна съдба. В тази ситуация, докато политическите играчи ескалират напрежението, е хубаво да погледнем спокойно към по-дългия разказ за българската икономика.

Големите публични предприятия във време на кризи

Петя Георгиева / 17.06.2022
Последните две години бяха белязани от разнородни кризи – пандемия, война, неконтролирани изменения на енергийни цени, инфлация. Как се отразяват тези събития върху дейността на държавните предприятия, какво е значението на рамката за тяхното управление и подготвена ли е тя за подобни шокове?

Международен опит при сливания, придобивания, поглъщания и консолидация на висши училища

ИПИ / 14.06.2022
В изследването на ИПИ е представен опитът на конкретни университети и научни институции в над 10 държави в Европа, Северна Америка и Азия. Прегледът на международния опит по отношение на разнообразните форми на обединение и сътрудничество между висши училища и научни институции, на мотивацията им и на ефектите, които са постигнати в процеса на обединение, показва при какви условия този процес може да има позитивни резултати и в България. Консолидацията е стратегически процес, чийто успех зависи от яснотата на целите, които се преследват, позицията и мястото на заинтересованите страни и очакваните резултати.

Как ще се развива пазарът на труда

Зорница Славова / 17.06.2022
Агенцията по заетостта (АЗ) публикува новото си проучване за потребностите от работна сила. Докладът представя анализ и прогноза на търсенето на пазара на труда през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години.