"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 03.06.2022

На всеки две години Европейската централна банка и Европейската комисия публикуват т. нар. конвергентни доклади, или доклади по сближаването. Докладите изследват развитието на държавите, които все още не са част от еврозоната, и дават оценка на изпълнението на критериите за конвергенция – това са широко познатите у нас Маастрихтски критерии. Конвергентните доклади засягат седем държави – България, Чехия, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, като Дания не е в този списък, защото страната е получила дерогация по отношение на участието в еврозоната.

Невидимият ежегоден данък „бедствия и безотговорност за всички“

Петя Георгиева / 03.06.2022
Наводнения, пожари, градушки или засушавания, а понякога дори и обикновеният сняг, който всяка година през зимата пада, успяват да изненадат част от българското общество – дали земеделските стопани, отделните хората, общината или държавата. Само по себе си е логически невъзможно да се изненадаш от събития, които регулярно се повтарят или се случват с висока честота, но у нас очевидно това е стандарт. Последните няколко седмици сме свидетели на зачестили оплаквания на земеделските производители от падналите градушки – последно в районите на Садово, Сливенско, Смолян, Оградна, Симеоновград, Хасково.

Възможни нормативни подходи с оглед засилване отчетността на ВСС и индивидуалната отговорност на неговите членове

Иван Брегов / 03.06.2022
През тази и следващата седмица представяме някои идеи за усъвършенстване на модела на отчетност и отговорност на членовете на съдебния съвет в рамките на Закона за съдебната власт с оглед липсата на политически ресурс за решителни изменения на основния закон.

Покана за дискусия: социалната защита в условията на висока инфлация

ИПИ / 27.05.2022
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България[1]. През втората половина на 2021 г. ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които бяха фокусирани върху покритието и резултатите от програмите за социално подпомагане и възможните решения пред социалната политика в рамките на дискусиите около приемането на държавния бюджет за 2022 г.

Бюджетната прозрачност в България: без големи промени

ИПИ / 03.06.2022
Оценката на България в публикуваното тази седмица ново издание на международното изследване „Отворен бюджет“ остава 71 пункта – колкото и преди две години. Анализът показва и че механизмите за гражданско участие, отчетност и ефективен контрол от законодателната власт продължават да не са достатъчно ефективни.

Избори за ВСС сред съдиите – част първа

ИПИ / 03.06.2022
Като цяло от петте разгледани дотук концепции можем да направим извод, че неглижирането на този документ не е чуждо на кандидатите. Остава тогава да видим по какви критерии ще ги избират техните колеги. Три от концепциите са изпълнени с разточителни клишета. Две от концепциите са по-близо до реалните проблеми в системата и търсенето на разрешения. И все пак, съсловието на следователите остава ненадминато – там кандидатите си представят съдебния съвет като държавен домостроителен комбинат, който строи апартаменти за всеки следовател и поколението му.

Карти: Ученици в професионалните училища

ИПИ / 03.06.2022
След като представихме разпределението и динамиката на учениците в общообразователните училища, тази седмица на „265 истории за икономика“ се спираме и на учащите в професионалните. Картите представят както абсолютният брой на учениците в професионалните училища в периода между учебните 2017/18 и 2020/21, така и съотношението им към населението в отделните общини.