"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Международно изследване „Отворен бюджет” за 2021 г.

ИПИ / 31.05.2022
България запазва позицията си в групата на страни, предоставящи „значителна информация“ за бюджета с оценка от 71 пункта, но механизмите за гражданско участие, отчетност и ефективен контрол от законодателната власт не са достатъчно ефективни

Българското здравеопазване по течението

ИПИ / 27.05.2022
Здравната система постепенно се връща на пътя на свърхпотреблението на услуги, от който беше отклонена по време пандемията. Или поне това показват данните за болничната помощ в изследване на ИПИ за достъпа и ефективността на системата на здравеопазване на България.

Войната в Украйна не провокира значителен интерес към ядрената енергия в Европа

Теодор Недев * / 27.05.2022
При преосмислянето на енергийната зависимост от Русия след началото на войната в Украйна, бихме предположили, че ЕС ще се върне към дебата за диверсифициране на енергийния си микс с допълнителен ядрен капацитет. Изненадващо, това далеч не се случва. И ако британското правителство, провокирано от ситуацията в Украйна, наскоро даде ясна заявка за интензивен строеж на ядрени мощности в близко бъдеще, в Европа дискусията за атомната енергия просто не претърпява същото оживление.

Кризите изместиха данъчната свобода в края на май

ИПИ / 25.05.2022
Точно 146 дни работим за държавата през 2022 г. Държавният бюджет, приет едва в края на февруари, предвижда публични приходи от над 57 млрд. лв. през 2022 г. Приемайки, че за ден изработваме по средно 392 млн. лева – изчислено на база прогнозирания при приемането на бюджета БВП в размер на 143 млрд. лева – то ни трябват поне 146 дни за да попълним държавата хазна. Продължителността на този период отговаря на приходи по консолидираната фискална програма в размер на 40% от БВП на страната. През последните две години, в резултат на по-високите нива на преразпределение през бюджета, датата на данъчната свобода у нас се измести от средата към края на месец май.

Колко гориво може да купи един среден месечен доход в ЕС?

Адриан Николов / 27.05.2022
От началото на войната в Украйна цените на енергоносителите заемат все по-централно място в диалога около икономическата политика. Ръстът на цените им играе и важна роля в повишението на общия индекс на потребителските цени през последните няколко месеца и застрашава поддържане на високи равнища на инфлация през цялата 2022 г.

Оценка на напредъка в изпълнението по НПВУ: първи междинни плащания за Португалия и Хърватия

ИПИ / 27.05.2022
Наскоро Хърватия и Португалия получиха одобрение от Европейската комисия за напредъка по реформите, предвидени в техните национални планове за възстановяване и устойчивост, което е условие за получаване на първо (междинно) плащане към бюджетите им по механизма. Съгласието на Комисията бе дадено след положителна предварителна оценка на Икономическия и финансов комитет за удовлетворително изпълнени национални цели. Комитетът проучва отделно всяка една от областите на политики, като Хърватия отчете 34 национални цели за изпълнени, а Португалия - 38. Напредъкът по изпълнените реформи е важно условие, което трябва да гарантира ефективното инвестиране на предоставените средства - 16.6 милиарда евро (2,7 под формата на земи) за Португалия и 6,3 милиарда евро за Хърватия.