"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Загуби ли се реформаторският дневен ред в поредните антикризисни мерки?

Лъчезар Богданов / 20.05.2022
Представените след среднощни заседания и (поне) няколко публични скандала икономически мерки на управляващата коалиция показват притеснително отдалечаване от заявените амбициозни намерения за начертаване на нова, по-добра и успешна траектория за развитие на България. Към това трябва да прибавим и основателните съмнения, че този своеобразен пакет ще бъде приет в същия вид първо чрез действията на изпълнителната власт, а където е нужно – и с необходимото одобрение на Народното събрание. И доколкото при приемането на бюджета за годината новото тогава управление може би заслужаваше доза толерантност и търпение, то подходът и в по-общ план – икономическата политика – към решаване на проблемите в последните седмици вече очакваме да отговарят на очакванията, които сами създадоха партиите в управлението.

Изборни времена за нов състав на ВСС

Иван Брегов / 20.05.2022
За да сме убедени, че съдиите, прокурорите и следователите са безпристрастни и способни, има значение кой и по какви критерии извършва назначаването, периодичната проверка, повишаването и наказването в съдебната власт. Отговорността за тези четири действия лежи на плещите на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на неговите колегии.

Твърде оптимистична ли е пролетната прогноза за растеж на Европейската Комисия?

Александър Кръстев * / 20.05.2022
Пролетната икономическа прогноза на Европейската Комисия (ЕК), представяща очакванията за тази и следващата година бе публикувана точно ден преди първоначалните данни за растеж през първото тримесечие на 2022. Според прогнозата реалния ръст на БВП в ЕС и еврозоната ще бъде 2,7% за 2022 и 2,3% за 2023 – стабилно увеличение, имайки предвид прекъснатите вериги за доставка, поскъпването на природния газ и петрол и геополитическата несигурност около войната в Украйна. Но ще се сбъдне ли предположението на ЕК?

Становище относно съдебния контрол на отказите и статута на главния прокурор

ИПИ / 20.05.2022
о въпросите, поставени от Комитета на министрите в контекста на изпълнение на групи решения на Европейския съд по правата на човека – Великова срещу България и С.З./Колеви срещу България, с оглед необходимостта да се осигури пълна и ефективна защита на фундаментални права на българските граждани, като в тази връзка се подготви проект за законодателни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс.

Карти: Ученици в общообразователните училища

ИПИ / 20.05.2022
В седмицата на зрелостните изпити на „265 истории за икономика“ представяме разпределението по общини на учениците в общообразователните училища. Въпреки че броят на учениците в страната постепенно намалява през последните години, в някои от по-големите общини тенденцията е обратна – наблюдава се ръст.

Какви са правилата за атестиране сега – външният поглед

ИПИ / 19.05.2022
Новите предложения за атестиране на преподавателите във висшите училища продължават да предизвикват сериозно вълнение сред българските академични среди. Това не е учудващо за сектор, който от години се радва на относително спокойно съществуване и плавни промени.

Войната (за момента) не се отразява негативно на пазара на труда

Адриан Николов / 20.05.2022
Войната в Украйна и последвалият я икономически шок заплашват да изтрият значителна част от възстановяването и ръста след пандемията. Въпреки влошените условия на работа на редица компании – най-вече зависимите от застрашените от конфликта доставки на енергийни ресурси – на този етап няма особени индикации за сериозни проблеми на пазара на труда.

Някои особености на дисциплинарното производство срещу член на ВСС

Иван Брегов / 20.05.2022
В поредица статии разгледахме някои общи несъвършенства при функционирането на Висшия съдебен съвет , проблемните аспекти при отчитането и реализирането на отговорност на ВСС, както и съществуващите основания за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на ВСС. В този текст ще направим опит да изясним някои особености на дисциплинарното освобождаване от длъжност на член на съдебния съвет