"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Неизбежният ремонт на тол системата

Петър Ганев / 13.05.2022
През последните дни прави впечатление протестната готовност на различни обществени групи и най-вече - на превозвачите, които са особено шумни и влязоха в директна схватка с правителството. Оставяйки настрана диверсиите и политическите нюанси, важно е да отправим поглед към голямата разделителна линия в икономически план между правителство и превозвачи, а именно - тол системата. Въвеждането и развитието й е една от най-големите структурни реформи в навечерието на пандемията, която умело бе съборена в самото начало и така и не успява да постигне своите цели. Сега, когато се предлага промяна на основните параметри на модела – покритие и размер на таксите, напрежението очевидно ескалира и изглежда премина от полето на икономиката в полето на политиката.

Преглед на съществуващите основания за освобождаване на членовете на ВСС

Иван Брегов / 13.05.2022
Замисълът за съществуването на ясни правила, по които безпрепятствено да се проследява как функционира ВСС e в постигането на две важни правни цели. Първо – да осветлява процесите за това как редовите членове на съвета осъществяват правомощията си и второ – да създаде предпоставки за установяване на потенциални правонарушения.

Как ще приключи инфлацията? Самоубийствеността на настоящите монетарни и фискални политики

Ричард Ран* / 13.05.2022
Добрата новина е, че инфлацията все някога ще утихне. Лошата – че предвид хората, водещи икономическата политика, е по-вероятно утихването да бъде неприятно. Правилният начин да бъде овладяна инфлацията е чрез съкращаването на държавните разходи, така че те да растат по-бавно от икономиката. Това ще доведе до понижаване отношението дълг към БВП, което от своя страна ще улесни финансирането на държавните задължения (т.е. по-малко пари ще трябва да се печатат).

Политики по заетостта 2022 г. – повече временна заетост, по-малко обучения

Зорница Славова / 13.05.2022
Мотото на НПДЗ през 2022 г. е „За подкрепа на заетостта и повишаване качеството на работната сила“, но всъщност той отново и в още по-голяма степен се фокусира върху директното създаване на субсидирани работни места за сметка на повишаването на качеството и пригодността за заетост.

Нито една община няма положителен естествен прираст през 2021 г.

Адриан Николов / 13.05.2022
След като миналата седмица представихме обрата в миграционните процеси през 2021 г., сега се спираме на другия фактор, който предопределя динамиката на населението – естествения прираст. Докато при механичното движение има печеливши и губещи части на страната, които дори - както видяхме в годината на пандемията понякога разменят местата си - при естествения влошаването е повсеместно. Това от своя страна означава, че сериозните предизвикателства пред българската икономика, поставени от свиването на населението и застаряването му са много по-близо в бъдещето.