"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 29.04.2022

До каква степен икономиката на страната е зависима от доставките на природен газ? Този въпрос стана особено актуален през последните дни, след като Русия спря подаването на газ към България. Кратък и информативен обзор по темата може да се прочете в статия на Георги Ангелов, която дава общата картина. Известно е, че 1) газът има сравнително малък дял в енергийния микс на страната; 2) потреблението е в пъти повече през зимата, като Топлофикация София е най-големият потребител на газ в страната; 3) извън енергетиката, предприятия от химическата промишленост са основните потребители на газ; 4) до този момент сме в почти пълна зависимост от доставките на газ от Русия; 4) хранилището в Чирен има ниски запаси от газ, като видимо през последните два месеца не са предприети стъпки за нагнетяване на газ и попълване на резервите – попълването започна преди дни, като традиционно нагнетяването започва в края на април. По последната точка, тъй като видимо предизвиква спорове и коментари, всеки може да проследи дневните данни, в т.ч. за години назад, за физическия поток от/към Чирен на страницата с оперативни данни на Булгартрансгаз.

Необходимо е ускоряване на структурните реформи, предвидени в НПВУ

ИПИ / 29.04.2022
На 7 април 2022 г. Европейската комисия обяви, че дава положителна оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България. Процесът на изготвяне и финализиране на този стратегически документ бе дълъг – от представяне на първа предварителна версия в края на октомври 2020 г. до публикуваната година по-късно пета версия, изпратена официално за разглеждане от служебното правителство и в крайна сметка, до последния преработен вариант, одобрен след консултации с новото редовно правителство през април. Безспорно, сложната политическа обстановка с трикратно провеждане на парламентарни избори през 2021 г. дава отражение на работата по документа и изискваните усилия по планиране, анализи и координация в администрацията.

Делът на обществения сектор в заетостта расте в 218 общини през 2020 г.

Адриан Николов / 29.04.2022
Как са разпределени наетите в публичния сектор между общините в България? Каква е динамиката на дела на работещите в обществения сектор в годината на пандемията? На този въпрос отговарят тазседмичните карти на „265 истории за икономика“.

Дигиталните умения в България: проблеми, политики, решения

ИПИ / 29.04.2022
Пазарът на труда в България страда от редица трудности, изразяващи се в структурна безработица, ниска производителност, както и дефицит и дисбаланси в уменията на работната сила, което ограничава потенциала за икономически растеж и развитие.

Алтернативна възможност за временното отстраняване на главния прокурор

ИПИ / 29.04.2022
Една от целите, която е заложена в Националния план за възстановяване и устойчивост е Въвеждане на ефективен механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа независимост на разследването срещу тях.

Здравната реформа отново зацикли

Петя Георгиева / 29.04.2022
„Краят“ на пандемията от covid-19 явно бележи и край на опитите на правителството да започне някаква систематична реформа в здравния сектор. Такова впечатление създава отложеното за четвърти път премахване на хартиената и въвеждане на електронната рецепта. Ще припомним, че електронната рецепта е само част от електронното здравеопазване, което включва още и електронно направление и въвеждане на електронно здравно досие (планирани от здравното министерство да се случат до края на тази година). Електронното здравеопазване пък, от своя страна, е само част от наложителната и крайно закъсняла реформа в здравеопазването, която да подобри достъпа, резултатите и качеството на услугите в сектора. За съжаление обаче първите 4 месеца от дейността на правителството не показват воля за решаване дори на по-периферните проблеми, а какво остава за поставяне на начало на системна промяна.