"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 21.04.2022

През март годишният темп на изменение на цените достигна 12,4%. При храните поскъпването в сравнение с март 2021 г. е със 17,4%, а при горивата и транспорта като цяло – с 26,7%. За месец в сравнение с февруари ръстът е 2,2%, като при хранителните продукти цените растат средно с 3,3%, а в транспорта – със 7,9%. Евростат дава сходна картина във всички икономики в ЕС – средното нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени за година е 7,8%, за еврозоната е 7,4%; ръстът на цените само за март е 2,4%, което е дори малко по-високо от отчетеното за България.

Доброто и лошото ченге в доклада на МВФ

Петър Ганев / 21.04.2022
През изминалите дни на различни места беше отбелязано, че Международният валутен фонд (МВФ) предлага реформа на плоския данък в България. Това, разбира се, предизвика най-различни реакции, като темата за плоския данък засенчи останалите изводи и препоръки на екипа на фонда. Както и при други чужди наблюдения върху родната икономика – например редовните оценки на кредитните агенции, вторачването само в последващите заглавия, без реалното прочитане на оригиналния текст, често води до преувеличени или грешни интерпретации. Не че МВФ не предлага реформа в плоския данък, но контекстът на направеното предложение е различен от това, което повечето хора биха си представили.

Производството в 160 общини намалява в пандемичната година

Адриан Николов / 21.04.2022
Въпреки относително бързото възстановяване на повечето от местните икономики през 2020 г., при много от тях се наблюдават спадове в произведената продукция спрямо предишни години. Това показва прегледът на данните за производството на нефинансовите предприятия, които разглеждаме днес на „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“.

Свободните професии у нас и колко са свободни всъщност

ИПИ / 21.04.2022
Прегледът на режима на осем свободни професии показва, че към края на 2021 г. в България те са силно регулирани както за навлизане в професията, така и при упражняването им след това. Това се аргументира с необходимостта от защита на потребителите и гарантиране на качеството на услугата. Тези регулации обаче затварят пазара за нови професионалисти, което ограничава конкуренцията и възпират обновяването на професията. Освен това те не успяват да поддържат процеси на добро професионално саморегулиране в съответните общности, което да влияе на крайния продукт – вместо това се наблюдава фокусиране най-вече върху входящите ресурси.

Възможното в невъзможното

ИПИ / 21.04.2022
Не са малко случаите в историческата трансформация на българската държава от тоталитарно към демократично управление, когато сме имали шанса да подобрим средата си за живот. Такива бяха периодите в годините на подготовка за присъединяване към ЕС, безоблачните години на икономически растеж и мирно време след икономическата криза от 2008-2010 г. до ковид кризата през 2020 г. Но някак ги пропиляхме - поне в областта на правосъдието, а и не само.