"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Забавяне на икономиката и висока инфлация: възможни отражения върху политиката

Лъчезар Богданов / 08.04.2022
Забавяне на растежа и чувствително по-висока инфлация – това е водещото в пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите и потвърждава вече видимите и дискутирани първоначални ефекти от войната. Накратко, ключовите допускания в анализа са за негативен външен шок върху икономиката, пренесен през по-високи цени на енергийните ресурси и други суровини, затруднени доставки, намален износ към участващите във войната страни и общо свиване на частните инвестиции заради увеличената несигурност.

Иван от Съпротивата

Иван Брегов / 08.04.2022
От деня на встъпването си в длъжност настоящият главен прокурор води тежки битки на терена на политиката със способите на процедурните хватки в правото. В полезрението на сражението влизат и излизат президент, няколко парламента, европейски чиновници, евродоклади, сигнали, протестиращи граждани, но Иван е несломим. Загуби офанзивните си армии в лицето на бившите управляващи и управляващата с тях опозиция, но неговите оръженосци в лицето на мнозинството във Висшия съдебен съвет се оказват достатъчни. Наближава обаче идната седмица, през която съдебният съвет трябва да се произнесе по второто предложение за отстраняването от длъжност на главния прокурор – сигналът на министър Надежда Йорданова.

Пазарът на труда: между високата безработица и липсата на работна ръка

Адриан Николов / 08.04.2022
През последните две години българският пазар на труда претърпя резки и крайни промени – от бързия ръст на безработицата в началото на Covid-19 кризата и ограничителните мерки до откриването на много нови работни места и връщането към недостиг на работна ръка само година по-късно. В настоящия текст ще опитаме да представим различните фази, през които премина трудовия пазар както на национално ниво, така и в избрани региони.

Новият бюджет за инвестиции на държавата

Петър Ганев / 08.04.2022
Инвестиционният бюджет на държавата: така може накратко да се опише Националният план за възстановяване и устойчивост, по който страната ще получи 6,3 млрд. евро финансиране в следващите няколко години. Разбира се, националният бюджет има по-голям мащаб и ще продължи да бъде в основата на публичните политики, но някои особености на новия план заслужават внимание. Държавният бюджет по традиция има огромна инертност и малко пространство за нови идеи, политики и инвестиции. Разходите по консолидираната фискална програма за 2021 г. са в размер на близо 55 млрд. лв., от които едва 3,8 млрд. лв. са капиталови. Половината от тези инвестиции са финансирани с европейски средства, тоест те по-скоро зависят от фазите на изпълнението на оперативните програми, а не от класическия бюджетен процес.