"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 01.04.2022

Сред най-видимите и най-често обсъждани последици от войната в Украйна е рязкото повишаване на цените на част от най-масово купувани стоки. Както често се случва в такива ситуации през изминалата седмица се чуха множество гласове в подкрепа на въвеждане на тавани за продуктите с най-бързо растящи цени или на тези от първа необходимост. Такава политика обаче може да доведе единствено до изчезване на стоките от рафтовете, но не и да облекчи домакинските бюджети.

Бюджетът до март: все още в рамката на 2021 г.

Лъчезар Богданов / 01.04.2022
Бюджетът до края на март е с излишък от 231 млн. лева, но това едва ли трябва да е изненада. Политическите развития през 2021 г. и сформирането на управляващо мнозинство в средата на декември предопределиха приемането на бюджета за 2022 г. да се отложи за края на февруари. Новите параметри, определящи в голяма степен публичните разходи влизат в сила от 1 април. Така периодът от януари до март се превърна в своеобразно пето тримесечие на 2021 г., запазвайки в общи линии харченето непроменено. Отделно, част от разходните ангажименти бяха префинансирани по добре утъпканата схема на предходното управление за заделяне на непохарчени резерви в края на годината в извънбюджетни сметки.

Инфографика: Разбивка на месечните помощи според типа семейство

ИПИ / 01.04.2022
ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които илюстрират различни измерения на бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме разбивка на месечните социални помощи според типа на семействата.

Линията на бедност като алтернатива на ГМД

Петър Ганев / 01.04.2022
През миналата седмица анонсирахме, че Министерство на труда и социалната политика (МТСП) подлага на обществено обсъждане проект на закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане (ЗСП). Водещото в предложените промени е отпадането на т. нар. гарантиран минимален доход (ГМД), който служи като база за определяне на социалните помощи, и заменянето му с линията на бедност за съответната година. Промяната е важна за българския модел на социално подпомагане и затова е нужно да погледнем по-внимателно към предложените текстове.

Карти: Дял на износа в местните икономики

Адриан Николов / 01.04.2022
Заедно с общото влошаване на икономическия климат кризисната 2020 г. се характеризира и с рязко накъсване на международните вериги на добавена стойност и дори на моменти директно затваряне на граници. По тази причина е очаквано ролята на износа в местните икономики на общините на България да се свива спрямо предходните години. В потвърждение на това твърдение представяме данните за дела на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия в годината на пандемия и ги сравняваме с тези за 2019 г.