"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 18.03.2022

Броени дни след обявяване на извънредното положение в България през март 2020 г. написахме статия, която предупреждаваше за опасността от опиянението по силната държава. Свръх правомощията на държавата в извънредни времена лесно преливат в желание за повече намеса в икономиката. Достатъчно е да припомним, че в първата версия на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше приет текст, който на практика отменяше временно търговските договори, тъй като не се прилагаха последиците от забава за плащане на задължение на всички частноправни субекти. И ако това беше в сила временно, то основната програма за подкрепа в пандемията, която покрива частично заплатите на персонала в определени предприятия, продължава да действа и към момента.

Скъсяването на ваканциите не е панацея за по-качествено образование

Адриан Николов / 18.03.2022
В началото на седмицата беше публикувано предложение на Министерство на образованието и науката за ревизиране на учебното време с цел изтегляне на началото на учебната година с една (или две) седмици напред за сметка на леко удължаване на останалите ваканции, с което и да се добавят допълнителни учебни дни. Въпреки че предложената промяна определено е в правилната посока, нямаме основания да очакваме, че взета сама по себе си тя ще доведе до значителни подобрения в качеството на училищното образование.

В 218 общини пазарът на труда се свива през кризисната 2020 г.

Адриан Николов / 18.03.2022
Рязкото влошаване на макроикономическата обстановка през 2020 г., както и неравномерното отражение на пандемията и ограничителните мерки върху различните стопански дейности водят до влошаване на състоянието на пазара на труда в повечето региони. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за разпределението и динамиката на наетите в общини в годината на икономическа криза.

Войната и икономическата политика: какво да се прави (Primum Non Nocere)

Лъчезар Богданов / 18.03.2022
Краткият отговор е – като начало, не вредете. Но затова след малко. Първо - къде е българската икономика на прага на войната? Откъде тръгваме, какво е състоянието и какви тенденции вече бяха стартирали преди 24 февруари?

Планът за възстановяване – поредното отлагане и нови промени

ИПИ / 18.03.2022
Тъкмо когато си мислехме, че Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по който България ще получи 13 млрд. лв. от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) най-после е готов и отново започнаха промените. Финалната (пета) версия беше подадена към Европейската комисия (ЕК) през месец октомври 2021 г. (анализ на ИПИ), последва изтичането на част от бележките на ЕК, няколко обществени съвета, организирани от министъра на финансите, преработване на плана и ново отлагане на срока за оценката от ЕК - до 15 април.

Пропукване на защитните тези за специализираните съдилища и структури на прокуратурата

Иван Брегов / 18.03.2022
На първо гласуване Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие измененията на Закона за съдебната власт, с които се предвижда закриването на специализираните съдилища и специализираните структури на прокуратурата. Заседанието бе дълго - продължи близо 9 часа - но дебат, основан на аргументи, не се състоя. От една страна, предвождани от главния прокурор, съдиите и прокурорите от специализираното правосъдие изморително и настоятелно представяха едни и същи тези без да възприемат аргументите, изложени в подробните мотиви по законопроекта.