"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петя Георгиева и Иван Брегов / 11.03.2022

Съдебната власт, за да бъде достатъчно гарантирана нейната независимост, е получила възможността да администрира самостоятелно въпросите по имущественото и кадровото си обезпечаване. Това се извършва посредством дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС). ВСС, чрез съдийската и прокурорската колегии, има задължението по силата на чл. 129, ал. 1 от Конституцията да назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.

Временната закрила ни извади от административното блато

Петър Ганев / 11.03.2022
Преди седмица посочихме двете непосредствени задачи пред правителството, за да успее да посрещне големия брой украински граждани, които бягат от войната. Първата е адекватната и навременна хуманитарна реакция – най-общо казано подслон и храна; втората е бързото даване на статут, който позволява пълноценен живот – възможност за работа и достъп до базови услуги. Други страни, които имат в пъти по-голям наплив от украински граждани, успяха бързо да реагират на тези две предизвикателства. В първите дни у нас изглеждаше, че предстои затъване в поредното административно блато, но възелът се развърза с активирането на директивата за временна закрила.

И през 2020 г. чуждите инвестиции в регионите растат

Адриан Николов / 11.03.2022
Влиянието на икономическата криза от 2020 г. върху инвестициите е далеч от еднозначно, като в различните части на страната – понякога дори в рамките на един и същи икономически център – се наблюдават противоположни тенденции. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението, ролята и динамиката на преките чуждестранни инвестиции с натрупване през 2020 г.

Изравнителни механизми при реформа в местните финанси

Петър Ганев / 11.03.2022
През последния месец ИПИ представи пред публиката нов филм – озаглавен „2% в твоята община“, който разказва в детайли идеята за финансова децентрализация и преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Ключова тема във филма са регионалните неравенства и възможностите за изравнителни механизми при новия модел. Сега, след като вече беше приет и бюджетът за тази година, темата за намирането на дългосрочно устойчиво решение за финансите на общините отново излиза на преден план. Голямото предизвикателство пред пълното възприемане на идеята за финансова децентрализация и споделяне на приходите от облагането на доходите в общините безспорно е в аргумента за регионалните дисбаланси.