"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Изследване на ИПИ: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката

ИПИ / 24.02.2022
Настоящият анализ и разработеният Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на българската икономика съпоставят професионалното обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Измерването както на национално, така и на регионално ниво показва в конкретика къде подготовката на кадри среща реално търсенето на работодателите и възможностите за реализация на завършващите.

Икономическата свобода 2022 – България е по-скоро свободна

Зорница Славова / 25.02.2022
Новото, 28-мо, издание на Индекса на икономическа свобода 2022 на фондация „Херитидж“ подрежда 177 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали. Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т. (най-висока свобода), а първото място е заето отново от Сингапур с 84,4 точки. Най-свободните държави се допълват от Швейцария, Ирландия, Нова Зеландия, Люксембург, Тайван и Естония – всички с по над 80 точки. На дъното на класацията са Северна Корея с едва 3,0 т. и Венецуела и Куба с по под 30 точки.

„Данни за добро“ и ИПИ с приложение за осветяване на публичните разходи на дневна база

ИПИ / 23.02.2022
Над 63 млрд. лв. ще похарчи българската държава през 2022 г. За пръв път гражданите могат да проследят разходването на техните средства на дневна база в достъпно, интерактивно и лесно за използване приложение. Нещо повече, този инструмент позволява проследяването на всяко плащане на държавните учреждения от началото на 2019 г. до момента с възможност за най-различни разбивки. Публичните разходи никога не са били на показ по начин, по който са днес.

Инвестициите в общините: противоположни тенденции в хода на кризата

Адриан Николов / 25.02.2022
Влиянието на икономическата криза от 2020 г. върху инвестиционната дейност на нефинансовите предприятия е далеч от еднозначно, като в различните части на страната – понякога дори в рамките на един и същи икономически център – се наблюдават срещуположни тенденции. В много общини (общо 155) в годината на пандемия има спад в разходите за придобиване на дълготрайни материални активи от фирмите спрямо предишната година.