"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 11.02.2022

През тази седмица ИПИ публикува трейлъра и първата част от филма „2% в твоята община“. Филмът разказва за предизвикателствата пред местната власт в България, дава контекст на дебата за финансовата автономност на общините и представя в детайли идеята за споделяне на данъци и по-конкретно - за преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане в страната. Идея, която е многократно дискутирана, а наскоро ИПИ представи и детайлните сметки за ефектите по общини.

Пред кого се отчита българският ВСС и това достатъчна гаранция ли е за реализиране на отговорност на отделни негови членове

Иван Брегов / 11.02.2022
Замисълът за съществуването на ясни правила, по които безпрепятствено да се проследява как функционира ВСС e в постигането на две важни правни цели. Първо – да осветлява процесите за това как редовите членове на съвета осъществяват правомощията си и второ – да създаде предпоставки за установяване на потенциални правонарушения. Именно при възможността за проверка и установяване на тези нарушения Народното събрание и съсловните общности на съдиите, прокурорите и следователите биха имали основания да осъществят правото си да искат предсрочно преустановяване на мандата на член на съдебния съвет.

Обединяване на университети – да, но с мисъл за качеството и постиженията

Адриан Николов / 11.02.2022
В началото на февруари беше обявена (засега без много подробности) една от по-смелите идеи на новото управление – окрупняването на държавните университети с цел рационализиране на системата на висше образование. Въпреки че поначало предложението изглежда в правилна посока, трябва да се действа внимателно, в името на опазването на без и това ниското качество на българското висше образование.

Инфографика: Здравен статус и основни причини за липса на лечение според бедността

ИПИ / 11.02.2022
ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които имат отношение към бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме данни за здравния статус и основните причини за липсата на изследване или лечение според доходите в домакинството.

Социалният бюджет: каква е „пицата“ и кой получава парчетата

Лъчезар Богданов / 11.02.2022
Министърът на финансите нарича предложения проектобюджет за 2022 г. „инвестиционен и социален“. Няма особен спор в икономическата наука, че дългосрочният растеж е следствие от повишаване на производителността, което на свой ред изисква повече инвестиции както във физически капитал, така и в човешки капитал и технологии. Фискалната политика дава рамката на стимулите за предприемаческите начинания, спестявания и мотивацията за труд и развитие на уменията. За поредна година това е фокусът на Алтернативния бюджет на ИПИ с ниски данъци, по-ефективни и реформи, които насърчават частните инвестиции, заетостта и повишаването на доходите. Тук обаче се спираме на предложените от управляващите приоритети в социалната политика.

Въпреки кризата, през 2020 г. при повечето общини има ръст на добавената стойност

Адриан Николов / 11.02.2022
В резултат на неравномерното въздействие на ограничителните мерки и свиването на международните туристически потоци върху отделните отрасли на икономиката, ефектът на кризата върху отделните групи общини е неравномерен. За да оценим динамиката при липсата на данни за БВП на общинско ниво сравняваме добавената стойност по факторни разходи на човек от населението през 2019 и 2020 г.

Законът за единния цифров пазар на ЕС като пречка пред развитието му

ИПИ / 11.02.2022
Новопубликуван анализ на Литовския институт за свободен пазар (LFMI) поддържа тезата, че мерките предвидени в закона за единия цифров пазар не отговарят на призивите за укрепване на вътрешния пазар, нито пък биха стимулирали повече здравословна конкуренция и иновации. Авторите на регламента твърдят, че законът ще ограничи само големите фирми, но проучването демонстрира, че прилагането му неизбежно ще навреди както и на малките средни предприятия, така и на крайния потребител. Проучването стига до извода, че законът е опит за създаване на изкуствен пазар с изкуствена конкуренция, при който потребителят остава на заден план.