"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 04.02.2022

През изминалата седмица едно наглед дребно изказване за бюджета направи впечатление. Спортният министър се похвали, че бюджетът за спорт е увеличен над два пъти, като има предвидени 100 млн. лв. по централния бюджет за инфраструктурни проекти, свързани със спорта. Изказването беше интересно от гледна точка на това, че въпросните 100 млн. лв. не са видими във „собствения“ бюджет на Министерство на младежта и спорта – такъв, какъвто народните представители ще гласуват, приемайки Закона за държавни бюджет – но са предвидени по централния бюджет и уточнени с финансовия министър. Беше направена и бележката, че при една евентуална актуализация на бюджета в средата на годината, тези средства ще „светнат“ и ще бъдат видими от всички граждани.

Кризата и ограниченията свиват БВП на туристическите области

Адриан Николов / 04.02.2022
В резултат на много неравномерното въздействие на ограничителните мерки и прекъсванията между отделните отрасли в хода на Covid кризата, влиянието ѝ върху отделните части на страната е много различно. Публикуването на данните за областния БВП през 2020 г. позволяват да оценим влиянието им през един индикатор. Докато повечето области остават относително слабо засегнати, то тези в които туризмът играе ключова роля в местната икономика се връщат години назад в развитието си.

Зелена ли е атомната енергия: хроника на европейския дебат

Иво Трифонов * / 04.02.2022
По данни на World Nuclear от 2019 г. атомната енергия допринася за 10% от общия дял на производство на електроенергия в световен мащаб. САЩ, Китай и Франция са трите държави с най-голямо количество генерирана атомна енергия, като делът на трите страни взети заедно надхвърля 50% от общият дял на световното производство. През 2020 г. има над 50 допълнителни ядрени реактора в процес на разработка в света и още стотици планирани предимно в Азия.

Конституционните брожения – поле за настъпление или поле за отстъпление

Иван Брегов / 04.02.2022
През седмицата в действащото 47-мо Народно събрание (НС) бе направен опит за възобновяване на конституционния дебат чрез сформиране на временна комисия, която да се занимае с предложения за изменения на Конституцията на Република България. Темата се явява естествено продължение на исканията на обществото за повече справедливост и справяне с корупцията от вече позабравените летни протести през 2020 г. Именно тази тема е и в основата на действащата четворна коалиция между ПП, БСП, ИТН и ДБ.

Асистентските услуги се прилагат широко, но все още има недостиг

Зорница Славова / 04.02.2022
През 2021 г. с ново начало, този път като делегирана от държавата дейност, започна предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. Услугата осигурява подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, ежедневни домакински дейности и комуникация. От асистент могат да се възползват лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и хора с трайни увреждания.