"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 07.01.2022

Първоначалните данни, оповестени тази седмица от НСИ са само малка част от това, което преброяването ще предостави на анализаторите и създателите на политики. Въпреки това, резкият спад на работоспособните, обръщането на демографската пирамида и концентрацията на населението в столицата дават много поводи за разсъждение и насочват към належащи промени.

Защитата на правото на собственост е предпоставка за благосъстояние

Зорница Славова / 07.01.2022
За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2021 г. са включени 129 държави, обхващащи 94% от населението на света и допринасящи за 98% от световния БВП. Индексът се издава за 15-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален и вътрешнодържавен план.

Декемврийските харчове и задаващият се дефицит през 2022 г.

Петър Ганев / 07.01.2022
Държавните финанси завършиха 2021 г. на дефицит от 4 млрд. лв. (3% от БВП) по консолидираната фискална рамка. Само през месец декември, по подобие на предходни години, бяха похарчени над 9 млрд. лв. Детайлните данни за плащанията в СЕБРА показват, че четири са датите през декември с плащания за около 1 млрд. лв. или повече в рамките на един ден. Първата е 07 декември, когато се изплащат пенсиите – над 900 млн. лв. пенсии, помощи и трансфери, изплатени през НОИ. Втората е 17 декември, когато са земеделските плащания – 750 млн. лв., разплатени от Държавен фонд „Земеделие“. Третата е 30 декември, когато всички ведомства правят ударно последни разходи, а Фондът "Сигурност на електроенергийната система“ отчита преводи и субсидии за 370 млн. лв. Последната дата е 31 декември, когато се отчитат плащания за над 1,7 млрд. лв., но реално това са средства, заделени в набирателни сметки.

Цената на труда: сравнение между България, Полша, Словакия и Чехия

ИПИ / 07.01.2022
Терминът „заплата“ и нивото ѝ са много важен елемент както от анализа на пазара на труда, данъчните и осигурителните плащания, така и в международен контекст като фактор за решенията на инвеститорите. Много обърквания се създават от разликите в определянето на брутната заплата, благодарение на заложени разграничения в осигурителни плащания и данъци, плащани „от работодателя“ и „от работника“. Това обаче се разрешава чрез въвеждането на пълния размер на заплатата при международните сравнения.