"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 30.12.2021

С подреждането на политическия пъзел шансовете за дискусия без емоции и тотално откъснати от действителността аргументи по стопанските предизвикателства и възможните решения значително се увеличиха. Новото правителство не може да ползва „извинителната бележка“ на пандемията, международната конюнктура, бюджетна криза или значителни дисбаланси в реалния или финансовия сектор. Като начало това означава да бъдат прекратени т.нар. „антикризисни мерки“ – включително различните субсидии за бизнеса и заетостта. Вместо това, енергията на новото управление трябва да се насочи към политики, разрешаващи трайни и дълбоки пречки пред развитието.

Изследване на ИПИ: Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

ИПИ / 21.12.2021
Анализът на неравенствата често се съсредоточава върху разпределението и на доходите и богатството в обществото – с други думи, върху резултатите от икономическата дейност. През последните години все повече популярност набира анализирането не на резултатите, а на възможностите; така фокусът се поставя не на изхода, а на входа на икономическите процеси. Използвайки този подход целите на социалната политика може да се дефинират различно – докато съсредоточаването върху резултатите означава търсене на механизми за преразпределянето на доходи и блага през държавата, то открояването и анализът на фундаменталните причини и фактори зад неравенството насочва политиките върху премахването им.

Новогодишни разрешения около съдебния съвет и главния прокурор

Иван Брегов / 30.12.2021
През цялата изминала година общественото внимание бе ангажирано с това как и дали могат да бъдат освободени членовете на Висшия съдебен съвет. Този въпрос придоби такава важност не заради това какви точно ги вършат в съвета спрямо текущите въпроси от функционирането на съдилищата и прокуратурата, а главно поради това, че главният прокурор ползва мнозинство от членовете, за да крепи властта си. Така формулата се сведе до: сменяме състава на ВСС, за да сменим Гешев. Сравнително задоволителна методология, но за еднократно ползване.