"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 19.11.2021

В края на ноември НСИ ще разполага с окончателните данни за дейността на нефинансовите предприятия в страната през 2020 г. със секторни и регионални разбивки. Тези данни са ключови за детайлното проследяване на ефекта от пандемията и въобще за икономическото състояние на общините в страната. На база на предварителните данни за някои общини, в т.ч. столицата, можем да очертаем общата картина в страната в годината на пандемията.

България в ERM II - исторически обзор

Иво Трифонов * / 19.11.2021
От една страна, колко бързо ще се случва валутният преход към еврото, като минималният период на престой на лева във валутно-курсовия механизъм е две години, а максимална горна времева граница не е зададена. Същевременно, това време е шанс – а в някой сфери на управлението и необходимо предварително условие за присъединяване – за справяне с изникващите предизвикателства, свързани с по-нататъшната номинална и реална конвергенция.

Индикаторите за резултатите в проектите на Плана за възстановяване не са достатъчно добри за оценката им

ИПИ / 19.11.2021
Всеки проект трябва да съдържа индикатори за оценка – това е задължително за проектите по принцип, включително и за тези, които се подават по Плана за възстановяване и устойчивост. Изборът на индикатори зависи от много неща, но най-важното е те да дават възможност проектът да бъде оценен от гледна точка на това дали е постигнал своите цели и дали е довел до позитивни ефекти.