"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 12.11.2021

Повишаването на потребителските цени през летните и есенните месеци на 2021 г. стана повод за множество дискусии и предложения за мерки, които да облекчат натиска върху бюджетите на домакинствата и да ги предпазят от обедняване и свиване на реалната покупателна способност. Прегледът на динамиката на заплатите, осигурителните доходи и пенсиите на този етап обаче сочи, че ръстът им през 2020 и 2021 г. на този етап надхвърля повишението на цените.

Половината ученици в средното образование са в професионални училища, но са разпределени неравномерно в страната

Зорница Славова / 12.11.2021
Професионалното образование има ключова роля в образованието по принцип и на пазара на труда. Сред учениците в средното образование (VIII-XII клас) 50% ежегодно се обучават в професионални училища за придобиване на II-ра и III-та степен на квалификация. Това са над 135 хиляди ученика в близо 6 хиляди паралелки в професионални училища. През настоящата учебна година се забелязва сериозен спад на завършилите в системата – за първи път те намаляват до под 20 хиляди, докато тези в общообразователните училища остават над 25 хиляди.

Нов анализ на ИПИ: Правосъдието в политическите платформи в навечерието на изборите за 47-ото Народно събрание

ИПИ / 09.11.2021
В месеца преди парламентарните избори за 45-ото НС направихме критичен прочит на предизборните програми на основните кандидати за представителство в 45-ото Народно събрание в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Уверихме се, че и в навечерието на парламентарните избори за 47-мо НС, проблемите остават нерешени, а партиите и коалициите, с едно изключение, залагат основно на програмите си от пролетта на 2021 г.

Какво става с държавния дълг: между фактите и предизборното говорене

Лъчезар Богданов / 12.11.2021
Темата за политиката по държавния дълг не остана настрана от предизборната кампания. Тя изплува в последните седмици в неособено задълбочен опит за критика на служебното правителство на фона на гробовна тишина по бъдещите намерения на партиите за фискална политика, включително данъци, разходи, дефицит и дълг. Броени дни остават до конституиране на парламента и новите представители на народа ще се наложи да влязат с „летящ старт“ в обсъждане бюджета за 2022 г., а вероятно – и на поредна актуализация на бюджета за текущата година. Предвид изкушението дискусията да се натоварва с емоции и литературни изразни средства считаме за полезно да обобщим данните и случилото се до момента:

Нов анализ на ИПИ: Първите две години от приемането на закона за публичните предприятия в България

ИПИ / 10.11.2021
Публичните предприятия заемат важно място в структурата на икономиката на България, като в определени сектори са доминиращи (здравеопазване, енергетика, железопътен транспорт). Тяхното влияние не се изчерпва само със структуроопределящ потенциал, но и с висока заетост, значителен размер на държавно финансиране под формата на субсидии и капиталови трансфери и относително ниска ефективност на работа. Целта на анализа е да проследи до каква степен са изпълнени изискванията на законодателството за управление на публичните предприятия до момента – две години след приемане на закона за публичните предприятия (ЗПП).

Покана от ИПИ за събитие: „КЦМ-60 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ“

ИПИ / 12.11.2021
Кои са веригите на добавена стойност в металургията и сходните на нея преработвателни индустрии? С какъв темп са нараснали иновациите, инвестициите и развитието на човешкия капитал в Пловдив и региона и какъв е приносът за това на КЦМ 2000 ГРУП? Отговор на тези въпроси ще търсим на бизнес форум „КЦМ-60 ГОДИНИ РАЗВИТИЕ“, който КЦМ 2000 ГРУП и ИПИ организират съвместно.