"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 29.10.2021

През изминалата седмица ИПИ проведе публично обсъждане на предизвикателствата пред социалната защита в страната, като фокусът беше поставен върху социалното подпомагане и по-специално – върху социалните трансфери с доходен критерий, основно месечните помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление. Цялата дискусия може да гледате на запис, а предложението за промяна в гарантирания минимален доход (ГМД) може да видите в становището на ИПИ от лятото на 2021 г.

Легитимен или валиден съдебен съвет

Иван Брегов / 29.10.2021
На 16 октомври се проведоха избори за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите след подадените оставки от страна на Б. Димитрова и Кр. Шекерджиев. Изборът не беше успешен, тъй като в него не участваха повече от половината от всички съдии, включени в избирателните списъци. За целта на следващия ден се проведе повторен вот, но и той не изпълни изискванията на Закона за съдебната власт (ЗСВ), според които изборът се смята за редовен, ако са гласували не по-малко от 33 на сто от имащите право на глас. Напротив, на 17 октомври гласуваха още по-малко съдии – 580 от 2 202. Тази ниска активност не е случайна, тя отговори на отправените призиви вътре в самата система да бъде бойкотиран както този състав на съдебния съвет, така и двамата кандидати, които не са поставени в конкурентна среда.

Когато законът се разминава със себе си

ИПИ / 29.10.2021
Октомври далеч не е най-добрият месец за инж. П. К. При продължителните студени дъждове той трябваше да премести навътре към двора масивния портал на къща в един от престижните столични квартали под Витоша, за да може там да се влиза с кола. Улицата е тясна, трудно се разминават два автомобила, а като капак точно срещу този вход, насред улицата, има и електрически стълб. Наглед абсурдна ситуация, но типична за повечето от бурно застрояваните в последните години територии.

Скокът в цените - първо в енергията и металите, после и в други индустрии

Лъчезар Богданов / 29.10.2021
Кой как мери промените в цените е неизбежният дебат, който винаги тече паралелно на същинската дискусията за причините, последиците и очакванията за бъдещето. Последните статистически данни за промяната на цените на производител допълват картината на инфлационните процеси, които отчетливо се проявяват в последните месеци. През септември общият индекс на цените на производител нараства с 2,4%, а в сравнение със същия месец на миналата година увеличението е с 20%. Обръщаме внимание на този индекс, защото той позволява по-пълно разбиране на протичащите процеси в икономиката.

Достъпът до преподаватели в детските градини в общините се подобрява

Адриан Николов / 29.10.2021
Общественият дебат около детските градини по-често се съсредоточава около наличието на достатъчно места в тях за всички деца, които искат да се възползват от услугата. Анализът на ниво община сочи, че проблеми с достъпа има само в няколко общини, и най-вече в определени части на столицата. По-малко внимание обаче се обръща на адекватната осигуреност на системата на предучилищно образование с преподавателски персонал. По тази причина се спираме на регионалните особености на разпределението на преподавателите и тяхната динамика през последни пет учебни години, между 2016 и 2021 г.