"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 08.10.2021

Вече изглежда почти невероятно България да получи авансово плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Размерът на очакваната сума е до 13% от общия одобрен финансов пакет за страната, или малко над 1,6 млрд. лева. Защо това е така? Регламентът, създаващ Механизма за възстановяване и устойчивост ясно посочва, че Комисията извършва плащане по предварително финансиране (аванс) на сума в размер до 13% от финансовото участие, при условие че Съветът приеме до 31 декември 2021 г. решението за изпълнение (т.е. одобри Плана и искането за плащане). От своя страна, индикативният график за одобрение предвижда препоръчителен срок от до два месеца за Европейската комисия, и след това още четири седмици за Съвета. Разбира се, произнасяне може да има и в по-кратък срок – например през пролетта ЕК одобри плановете на някои страни за около шест седмици.

Пет модела на миграция към областите в годината на Covid-19

Адриан Николов / 08.10.2021
Годината на пандемията доведе до резки промени в много от икономическите и социалните показатели на България. Една от по-големите изненади беше обръщането на тенденцията в механичния прираст - всички области без четири отбелязаха прираст на населението в резултат на миграционните процеси през 2020 г. Причина за това беше най-вече връщането на много българи от чужбина в началото на пандемията от Covid-19. Същевременно се наблюдава и тенденция към разместване вътре в самите области – от областните центрове и големите градове към по-малки и по-рядко населени периферни общини.

Бюджетът в детайл дава цялата картина за 2020 г.

Петър Ганев / 08.10.2021
Преди няколко дни правителството прие отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. Очаквано, на фона на текущите икономически и политически теми, това мина почти незабелязано през общественото пространство. Този отчет обаче предоставя най-детайлната и структурирана информация както за приходите на държавата, така и за разходването на публичния ресурс. Похарчените близо 48 млрд. лв. през 2020 г. могат да бъдат проследени с детайлни разбивки по функции и по източник на финансиране – било то държавен бюджет, държавно обществено осигуряване, общини или европейски средства. За да не се търси безкрайно в приложения, публикуваме основния файл по консолидираната фискална програма за 2020 година (виж тук).

Лятната заетост обръща тенденциите в редица общини

Зорница Славова / 08.10.2021
Общият брой на новопостъпилите на работа през лятото е близо 60 хиляди души. Най-много са в столицата (5688 души) и областите Благоевград (4408 души), Пловдив (3826 души), Бургас (3831 души) и Варна (3362 души). Докато високият брой на новопостъпилите в столицата и Пловдив е типичен поради по принцип големия брой на населението, а в Бургас и Варна заради сезонната заетост в морските курорти, пазарът на труда в област Благоевград беше един от най-засегнатите от пандемията и повишаването на постъпилите на работа е изключително благоприятно за възстановяването на заетостта в района.