"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Лъчезар Богданов / 01.10.2021

Политическата криза дава видимо отражение и на бюджетната процедура. Още през пролетта отиващото си правителство не прие средносрочна бюджетна прогноза. Това е документът, използван от всички разпоредители с бюджет при изготвянето разходните им програми за следващите три години, и в най-голяма степен – при планирането на следващата фискална година. След това и служебното правителство не прие официално средносрочна бюджетна прогноза, макар част от макроикономическите допускания на екипа на министерството на финансите да бяха публикувани като придружаващи материали към актуализацията на бюджета за текущата година. Няма, поне публикувани, и указания от министерство на финансите към първостепенните разпоредители за т.нар. втори етап от бюджетната процедура за 2022 г., каквито обичайно се изпращат в края на август и началото на септември. Очакваме все пак есенната макроикономическа прогноза в понеделник.

Регионални награди 2021: коя област в какво е добра

Зорница Славова / 01.10.2021
Публикуването на изследването, включващо подробните профили на всички области и пълната база данни предстои след броени месеци, но обработката на данните в дванадесетте изследвани категории на регионалното икономическо и социално развитие вече е готова. И в тазгодишното издание най-високите оценки както за икономическото, така и за социалното развитие са за столицата. Проследяването на представянето на отделните регионални данни в различните категории обаче показва, че редица други области заслужават признание за напредъка в една или друга сфера от икономическия и социален живот. Вижте по-долу кои области се открояват като добър пример в отделните категории и защо.

Ковид-19 и поглед към трайната безработица

Адриан Николов / 01.10.2021
Към средата на 2021 г. в пет общини – Хайредин, Ружинци, Димово, Якимово и Каолиново регистрираните безработни за над една година надхвърлят 20% от икономически активното население, а повече от 10% са те в 36 общини. От другата страна, с под 1% трайно безработни са 100 общини, без нито един – пет. Във водещите икономически центрове – София, Пловдив, Варна делът им е под 0,1%.

За някои проблеми на ВСС в навечерието на избора на председател на ВКС

Иван Брегов / 01.10.2021
В навечерието на изборите на изборите за 45-ото Народно събрание започна голямото предизборно обещание за реформи в областта на правосъдието. Нямаше как да бъде и иначе – повод за гражданско недоволство стана именно една от централните фигури на съдебната власт – тази на главния прокурор. Животът на 45-ото събрание бе кратък, на изборите за 46-ото основните претенденти за властта останаха с познатите вече политически платформи, а по всичко личи, че така ще бъде и в навечерието на поредните парламентарни избори.

Какво се случва с управлението на публичните предприятия?

Петя Георгиева / 01.10.2021
Публичните предприятия заемат важно място в структурата на икономиката на България, като в определени сектори са доминиращи (здравеопазване, енергетика, железопътен транспорт). Тяхното влияние не се изчерпва само със структуроопределящ потенциал, но и с висока заетост, значителен размер на държавно финансиране под формата на субсидии и капиталови трансфери и относително ниска ефективност на работа. Изследване на МВФ[1] на над 700 държавни и общински предприятия в България показва, че резултатите им са по-слаби в сравнение с тези на съседни държави, както и в сравнение с частни фирми, а печалбите – ниски.