"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 17.09.2021

Преброяването на населението води със себе си както събирането на много уникални данни, които се събират веднъж на десетилетие единствено чрез него, така и подобрения в качеството на онези, които статистиката създава чрез своите извадкови проучвания. В настоящия текст ще разгледаме няколко интересни примера и прогнози за последствията от преброяване ‘2021.

Броят на учителите се увеличава стабилно

Зорница Славова / 17.09.2021
През последните няколко години се наблюдава постоянно и бързо увеличение на броя на преподавателите в общообразователните и специалните училища в страната. Увеличаването на броя на преподавателите през последните пет години се вижда и на общинско ниво, но разликите остават значителни.

2021: Икономическата свобода в България е в застой

ИПИ / 13.09.2021
Резултатът на България достига 7,76 т. (от максималните 10 т.). В сравнение с миналогодишното издание резултатът на България се повишава с едва 0,02 т. и заради анемичното подобрение, страната губи четири позиции в общата класация за сметка на по-бързо подобряващи резултата си страни. От 1990 г. до 2005 г. икономическата свобода в България расте сравнително бързо (включително поради изключително ниската база), но през последните 10-15 години като цяло е в застой.

Игра на слънчеви панели

ИПИ / 17.09.2021
... Фокусът на обсъжданията за зелената енергия в България отново се измести към цените и към възможностите за спекулации. Соларните централи до 30 киловата у нас останаха единствените, за които има преференциални цени за изкупуване, но при тях изискването е цялата добита енергия да се продава, без да може да се ползва за лични нужди от собственика. Могат да се монтират върху покриви или на земята в дворовете. От около 3 години има сериозен растеж при тези инвестиции.