"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петя Георгиева / 10.09.2021

През последната седмица в българския Парламент текат усилени дебати, обсъждания и гласуване на параметрите на актуализацията на закона за държавния бюджет за 2021 г. Страстите са разгорещени и политическите партии прехвърлят помежду си отговорността за взетите решения. Важният въпрос за държавния бюджет се превръща в обект на махленски разправии, а дебатите по повод бюджетните пера приличат по-скоро на клюкарска спявка, отколкото на експертни обсъждания.

Възгледите на един юрист за народното творчество по държавния бюджет

ИПИ / 10.09.2021
Какво е общото между това да предизвикаш изменения в Конституцията и в Закона за държавния бюджет без да имаш стабилни мнозинства в Народното събрание, които да ги отстояват? Най-общо казано – нямаш пазител на своите добри намерения и не знаеш какво ще се получи накрая от тях като правни текстове, които следва да се прилагат. А това крие опасности.

Глупавите политики са навсякъде – няколко примера

ИПИ / 10.09.2021
Примерите от настоящата седмица от обсъжданията в Парламента за актуализацията на държавния бюджет доказват, че колкото и да има някакви правила за бюджетиране, колкото и да гласуваме и сменяме избраниците си, толкова повече затъваме в илюзията, че някой друг може да ни помогне. Глупостта, обаче, не е запазена марка на българските управляващи и народни представители. Ето няколко примери от последните седмици от света.

Защо се броим?

Адриан Николов / 10.09.2021
Със значителни технически проблеми, хакерски атаки и обвинения в зле свършена работа от институциите тази седмица започна преброяването на населението. И докато този път статистическият институт положи доста усилия, за да информира обществото за датите на преброяването и периода на онлайн броене, причините, поради които се извършва то и информацията, която създава останаха по-назад.

Кои са най-бързо застаряващите региони на България?

Адриан Николов / 10.09.2021
В дебата около увлеченията на пенсиите добре е да се има предвид – както при разработването на всяка друга политика – че въздействието им далеч не е равномерно разпределено върху територията на страната. Общините, в които делът на пенсионерите е значително по-висок ще усетят по-чувствително влиянието на реформата, тъй като тя касае пряко доходите на по-голяма част от населението им. В резултат, при тях имаме основания да очакваме и по-големи увеличения на покупателната способност на домакинствата. Извън настоящия дебат, делът на възрастните хора е от значение и за други социални политики - социалния патронаж, резидентите услуги и много други.