"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 27.08.2021

На фона на съмнителните положителни последствия, вредите от въвеждането на един, централизирано избран учебник за предмет и клас са повече от очевидни. Такава реформа обаче седи дори по-странно предвид, че есента заплашва с нова вълна на коронавирус, затваряне на училища и реорганизиране на образователния процес от разстояние - за конкретни учебни заведения или дори за цялата система на училищно образование. В контекста на тези далеч по-значителни проблеми, реформа при учебниците в момента – особено в посока, която ограничава избора и конкуренцията – изглежда напълно излишна.

Частичните избори за ВСС

ИПИ / 27.08.2021
През настоящата година приключи един от съществените за Висшия съдебен съвет (ВСС) евро проекти по оперативната програма „Добро управление” със срок на изпълнение от 5 години. Дейностите предвиждаха оптимизация на съдебната карта, разработване и внедряване на Единната информационна система на съдилищата и Единния портал на електронното правосъдие и др. Общата стойност на проекта е приблизително 5 млн. лева. Общата полезност от самия проект клони към нула – предложеният модел за реформа на териториалното разположение на съдилищата бе отхвърлен в цялост както от съдиите, така и от адвокатурата и изобщо от юридическата общност, както и от местната власт. ВСС се опитва деспотично да наложи Информационната система на съдилищата, но и тук намира автентична съпротива от ВКС, адвокатурата и съдилищата по места. Към настоящия момент дори върви кампания от страна на съдиите от Софийския районен съд за ревизия на системата и понасяне на отговорност от страна на отговорните лица.

Доклад на ИПИ: Икономика на футбола в България

ИПИ / 25.08.2021
Институт за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, изготви доклад, който предлага дълбоки промени в организацията и комерсиалното управление на професионалния футбол в България. Засегнати са въпросите за собствеността, прозрачността и финансовия контрол върху дейността на българските клубове, комерсиалното управление на първенството и постигането на баланс при телевизионните права, разширяването на възможностите за реклама и спонсорства, както и инвестициите в стадионите и спортната инфраструктура.

Предизвестен провал с имунизацията

Петър Ганев / 27.08.2021
Към края на месец май написахме, че е време за свръхреакция по отношение на ваксините. Под свръхреакция имахме предвид процесът на ваксинация да бъде тотален приоритет на служебното правителство и да се търсят максимално много инструменти за ускоряване на темповете. Причината беше очевидна. Държавата изоставаше драматично във ваксинацията и вече се виждаше, че ще останем далеч под поставената цел – до края на август да бъдат ваксинирани 70% от пълнолетното население. Подобна реакция не последва, като постепенно навлязохме в плато от по 12-13 хил. поставени дози в работен ден. Резултатът днес е ясен. Краят на август е тук, вече сме в нова вълна на разпространение на вируса, а едва 1,2 млн. пълнолетни български граждани са с завършен имунизационен цикъл – при цел от над 4 млн. души към 31 август 2021 г.

Електронното управление в общините се подобрява

Зорница Славова / 27.08.2021
ИПИ вече има дълга серия от данни, което позволява проследяването на развитието на електронното управление по години. За последните пет години скокът в предоставянето на административни услуги по електронен път е значителен. Докато през 2017 г. първа степен на електронно управление има в 37 общини (14%), а четвърта – в 19 общини (7%), през 2021 г. първа степен се прилага в 15 общини (6%), а четвърта – в 69 общини (26%). На графиката ясно се вижда изместването на голяма част от общините към по-високите степени на развитие.