"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 13.08.2021

Политическият живот в страната показва неспособност да излъчи трайно редовно правителство. Дебатът, вместо да бъде поставен върху важни и неотложни въпроси, над чието решение да вземат превес аргументите, потъва в лични нападки и безрезултатно опростачване. Опит за връщане към важния дневен ред би било да припомним на политическите парламентарно представени партии какво обещаха в предизборните си платформи.

Нова рубрика на ИПИ: Новата индустрия

ИПИ / 23.07.2021
Успешното развитие на българските предприятия продължава да зависи от способността им да увеличават производителността си чрез технологично обновление и инвестиции в среда на все по-силна регионална и глобална конкуренция и отворен пазар на труда в ЕС, който ще остане голямо предизвикателство пред задържането на квалифицирана работна сила.

Едва 15 общини се справят по-добре с математиката, отколкото българския след седми клас

Адриан Николов / 13.08.2021
Анализът на резултатите от външното оценяване след 10 клас на ниво община очерта някои притеснителни тенденции, и най-вече голямото разминаване между постиженията на учениците по български език и математика. Прегледът на данните от тазгодишното външно оценяване също потвърждава, че разликата между двете дисциплини съществува не само в гимназиалната, а и в прогимназиалната фаза, а водещите математически училища в големите центрове и тук имат значителна преднина пред останалите.

Кои области са с най-високообразована работна сила

Зорница Славова / 13.08.2021
Средно за страната 17% от населението на 25-64 г. са с основно и по-ниско образование, 54% - със средно, а 29% - с висше образование. На областно ниво столицата отново е с най-високообразованата работна сила. Делът на висшистите достига 57%, а населението с основно и по-ниско образование е едва 4%. Сред областите с най-високообразованото население се отличават Велико Търново, Русе, Варна. Областта с най-ниско образовано население пък е Търговище, където 38% от работната сила е с основно и по-ниско образование. Останалите области с неблагоприятна структура са Сливен, Кърджали, Силистра, Разград, Монтана.