"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 09.07.2021

Измина година от началото на протестите срещу действията на главния прокурор Иван Гешев в президентството. В контурите на политиката това предизвика сериозни политически движения, но до исканата оставка на главния така и не се стигна. И ако в политиката разместванията се случват по неписани социални закони и предполагат предимно волята на гражданите, то правните последици изискват строги правила, предвидимост и са далеч по-трудни. А в българското общество от 30 години няма изпълними правила за освобождаване на главния прокурор, проблемите са ясно определими, предложили сме и решения.

Какво е центърът на София - хранителна пустиня или хранително блато?

ИПИ / 09.07.2021
В края на декември миналата година ООН обяви 2021-а за международна година на плодовете и зеленчуците. Целта е да има повече информация за ползите от консумацията им за здравето и храненето, да се повишат усилията за устойчиво увеличаване на производството. Предлаганата видимост на плодовете и зеленчуците, както и признаването от международните органи на ролята, която те играят за здравето, са уникална възможност за сектора, се казва в решението на организацията.

ИПИ търси старши икономист

ИПИ / 24.06.2021
Идеалният кандидат е силно мотивиран човек, който вярва, че намесата на държавата в личния живот и правенето на бизнес трябва да се ограничи, а публичните политики могат да бъдат по-ефективни, прозрачни и предвидими. Хората избират ИПИ, защото имаме уникален подход и създаваме среда, която насърчава интелектуалното любопитство и отвореност към нови и иновативни идеи. Кандидатури се приемат до 12 юли 2021 г.

Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

ИПИ / 05.07.2021
Първите резултати от работата на ИПИ показват ниския ефект от системата за социална защита върху неравенствата, липсата на адекватни инструменти за подкрепа на най-нуждаещите се и предизвикателствата пред социалните услуги на местно ниво.

Делът на износа е висок в индустриалните общини

ИПИ / 09.07.2021
Експортно ориентираните фирми оформят гръбнака на много местни икономики, особено сред профилираните в преработващата промишленост. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме приходите от износ за 2018 г. и 2019 г., както и делът им в общите приходи от продажби на нефинансовите предприятия, в опит да откроим общините със значима роля на износа.