"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 02.07.2021

През последните месеци в правните среди и в българското общество с особено внимание се наблюдават действията на Висшия съдебен съвет (ВСС) относно реорганизацията на териториалното разположение на съдилищата в Република България, придобило публичност като „реформа на съдебната карта”. По този повод представяме втората част на изследването на Правната програма на ИПИ: „Съдебната карта. Ефекти от прилагане на Модел 4, разработен от Висшия съдебен съвет”.

Домашното обучение - когато образованието значи свобода

ИПИ / 02.07.2021
Какво се случва с един юноша, сблъскал се с държавната администрация в ранна възраст? Преди около 7 години той печели национално състезание по информатика, получава диплома. След това тя му е отнета служебно от Министерството на образованието и науката (МОН) и не го допускат до държавни състезания и олимпиади. Причината е, че не е записан в българско държавно училище, а се образова вкъщи. Забелязват го хора от IT сектора, канят го на организирани с частна инициатива форуми. Следват стаж в авторитетна компания, предложение за работа. В момента работи в София в екип по проекти за блокчейн софтуер и за изкуствен интелект. Едновременно с това е записал дистанционно тригодишен курс по белетристика, в САЩ.

Покана: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

ИПИ / 29.06.2021
Институтът за пазарна икономика работи по дългосрочно усилие за задълбочен анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. На събитието ще бъдат представени първи резултати от работата на ИПИ, които целят да провокират дебат за промяна в социалната политика в страната.

Актуализация на бюджета: четиво в аванс за бъдещите депутати

Лъчезар Богданов / 02.07.2021
Министърът на финансите Асен Василев обяви, че министерството работи по проект за актуализация на бюджета за текущата година, а планът е той да бъде представен преди парламентарните избори. Засега е ясно намерението да се предложи увеличаване на разходите с между 1 и 1,5 милиарда лева при запазване на размера на бюджетния дефицит, което отразява очакванията на министерството за по-добро от заложеното изпълнение на приходите. Заявката беше направена в рамките на дискусия на Обществен съвет към министъра на финансите на тема разходи , на която обаче се обсъдиха редица структурни разрези в приходната и разходната част на бюджета (виж презентация); те нямат връзка с готвената актуализация, а по-скоро могат да послужат за информиран и рационален дебат по средносрочни и дългосрочни промени в приоритетите на фискалната политика.

Карти: Територия на общините по вид

ИПИ / 02.07.2021
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме дела на различните видове територия в общата площ на общините в България. Съотношението им е знак за икономическата насока на развитие – общините с по-голям дял на урбанизираните територии по-често са средище на услугите, други са доминирани от земеделски земи, което е предпоставка за селскостопанска активност, и т.н. Данните са включени в изданието на НСИ „Районите, областите и общините в България“ и са актуални към 2019 г., а източникът им е Министерството на земеделието, храните и горите.