"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Екатерина Баксанова и Иван Брегов / 18.06.2021

Предлагането на конкретен модел, по който да бъде извършена трансформацията на съдебната карта на страната предполагаше надграждане на свършеното от предишния състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Въпреки вътрешните противоречия между отделните членове, той остави добри резултати като отправна точка за работа, в това число два съществени анализа и разработената и приложена на практика Система за изчисляване натовареността на съдилищата (СИНС). Въпреки това към момента на представяне на резултатите от изпълнения от ВСС европроект и обвързването на реорганизацията на съдебната карта по Модел 4 се наблюдават редица особености.

Крива на доходите: заетите изпреварват безработните и пенсионерите

Адриан Николов / 18.06.2021
В края на миналото десетилетие българската икономика вървеше на бързи обороти, заетостта достигна рекордно високи стойности, а безработицата се приближаваше до „санитарния“ си минимум. С бързия ръст на доходите обаче индикаторите за неравенство също се увеличиха значително, като коефициентът на Джини надхвърли 40, разликата между средния доход на горния и долния доходен квинтил достигна 8 пъти, а България оглави европейските класации по тези показатели. Те обаче далеч не дават пълната картина на разпределението на доходите и по тази причина в настоящия текст се спираме на т.нар. „крива на доходите“, която разпределя населението в по-малки групи.

Колко чужденци внасяме на трудовия пазар

Зорница Славова / 18.06.2021
Министерство на труда изготви и публикува последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), която оценява влиянието на приетия през 2016 г. закон и няколкото промени по него през следващите години. Като цяло оценката е положителна, но по-интересни са събраните данни за извършването ѝ.

Делът на наетите в публичния сектор нараства в повече от половината общини

Адриан Николов / 18.06.2021
Доколкото загубата на заетост по време на кризата през 2020 г. беше концентрирана почти изключително в частния сектор, по всичко личи, че тенденцията към увеличаване на дяловете на наетите в обществения сектор ще продължи. Това от своя страна поставя под съмнение способността им да поддържат жизнеспособни малките местни икономики при положение, че във все повече от тях държавата се явява основен работодател.

Формализъм или натиск за реформи: оценката на ЕК на първите 5 плана за възстановяване и устойчивост

Лъчезар Богданов / 18.06.2021
С донякъде изненадващ тур в последните два дни председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен уведоми лице в лице правителствата на Португалия, Испания, Гърция, Дания и Люксембург за одобряването на подадените от тях национални планове за възстановяване и устойчивост. Така Комисията се вмести дори с комфортен „резерв“ в двумесечния срок за оценка от момента на представянето на всеки план. По регламент Съветът трябва да се произнесе с решение за прилагане в рамките на четири седмици, а това ще е и основа за получаване на авансовото плащане в размер на 13 % от финансирането.

Как да накараме хора извън пазара на труда да се върнат?

ИПИ / 18.06.2021
Възстановяването на пазара на труда вече е в ход, но работодателите все по-настоятелно се оплакват от недостиг на служители. Понякога се говори за липса на висококвалифицирани работници, но има сектори, в които и такива с по-основни умения трудно се намират. Решението да не търсиш работа нерядко не е продиктувано от липса на подходяща такава или липса на умения у работника. Има и други причини, които трябва да са в полезрението на всеки работодател, включително и на администрацията.