"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 28.05.2021

Предприемаческата активност е индикатор, който показва поведението и очакванията на хората. Решението да се започне нов бизнес, особено в условията на по-висока от обичайната несигурност и когато определени сектори продължават активно да търсят и да разчитат на подкрепата на всички данъкоплатци отразява едновременно нарочно направен избор от конкретния човек, но и някакви способности. Този избор да се започне нов бизнес – в трудно предвидима среда на пандемия и рисковете на политическата обстановка у нас - продължава да се прави от хиляди хора в България.

Накъде с новите мерки за туризма

Адриан Николов / 28.05.2021
С официалното начало на туристическия сезон по морето на дневен ред отново излизат предложенията за държавна помощ към пазарните участници, които вече втора година срещат тежки затруднения заради covid-19 и рязкото свиване на международните пътувания. Предложените решения обаче няма как да се справят с фундаменталните проблеми на сектора, който е изправен пред необходимостта да предефинира себе си и в дългосрочен план.

Инвестиционната активност дели южните и северните икономически центрове

Петър Ганев / 28.05.2021
Общо 18,7 млрд. лв. са разходите за придобиването на дълготрайни материални активни (ДМА) от нефинансовите предприятия в страната през 2019 г. Разходите за ДМА са най-добрият индикатор за текущо отчитане на инвестиционната активност на предприятията в страната. От тях над 5,9 млрд. са в индустрията, 5 млрд. лв. са в транспорта и 3,6 млрд. лв. са в строителството и операциите с недвижими имоти. Разбивката по общини показва огромна концентрация в столицата. Близо 7,4 млрд. лв. са разходите за ДМА на предприятията в Столична община. Над 1,2 млрд. лв. са инвестициите в Пловдив, около 800 млн. във Варна и 550 млн. в Бургас. След тях се нареждат Русе, Стара Загора и Плевен. В общо 115 общини разходите за ДМА на предприятията са под 10 млн. лв. през 2019 г.

Международно сравнително изследване „Бюджетни разходи за борба с КОВИД: пропуски в отчетността”

ИПИ / 25.05.2021
Пандемия от коронавирус предизвика спешна промяна в бюджетните приоритети и увеличаване на публичните разходи в повечето държави по света. Обявените до края на 2020 г. антикризисни пакети на глобално ниво надхвърлят 14 трилиона щатски долара. Независимо от нуждата от гъвкавост и скорост в действията, правителствата трябва да харчат прозрачно, отговорно и с отчитане на интересите на засегнатите страни.