"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 16.04.2021

Миналата седмица вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че правителството в оставка не възнамерява да изпрати окончателен вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост до Европейската комисия за разглеждане и одобрение. В деня на първото заседание на 45-ото Народно събрание пък премиерът в оставка Бойко Борисов обяви, че правителството ще „внесе плана в парламента“. Какви са следващите стъпки и има ли полезни решения в контекста на настоящата политическа ситуация?

Качество, а не количество; повече свобода, а не намеса

ИПИ / 16.04.2021
Богатството на една нация не се наследява, то се създава. Възможността на една нация да създаде, запази и увеличи своя дял в световната икономика и да подобри качеството на живот на гражданите си зависи от редица фактори като технологическо развитие, условия за правене на бизнес, образование и способност за адаптация на новите условия, но и от ролята на правителството за стимулиране на конкуренцията и повишаване на конкурентоспособността.

Как се отразява пандемията на бюджетите на домакинствата

Зорница Славова / 16.04.2021
Пандемията, ръстът на безработицата, намаляването на заетостта и увеличаването на работата и образованието вкъщи се отразяват и на разходите на домакинствата. Размерът на разходите през 2020 г. остава почти идентичен с този от предходната година (ръстът е с 6 лв., или 0,1%), но структурата им се променя. След като през 2019 г. разходите за храна успяват да намалеят до под 30%, през 2020 г. те отново са над тази граница. Драстично намаляват разходите за развлечение, култура и образование (с 22%), за транспорт (с 11%) и за облекло и обувки (със 7%). Увеличенията на разходите пък са свързани с жилището - обзавеждане, ремонти, режийни разходи.

Малки общини край големи икономически центрове отбелязват ръст на населението

Адриан Николов / 16.04.2021
Демографската тема все по-често застава в центъра на икономическия дебат, и обяснимо – бързото намаляване на населението и особено на хората в трудоспособна възраст представлява значителна пречка пред разширяването на потенциала на българската икономика в дългосрочен план. Публикуването на данните за населението в пандемичната 2020 г. ни дава повод да обърнем внимание на динамиката на населението на общинско ниво. В никакъв случай не може да се каже, че отделните региони в страната се променят с един и същи темп – докато в цели райони, особено на север, населението намалява бързо, малки общини в близост до големи икономически центрове увеличават жителите си с относително бързи темпове.

Избирателният подход на прокуратурата по избори

Иван Брегов / 16.04.2021
Припомняме, че първото заседание на новия парламент вчера не бе уважено от главния прокурор, а само от председателите на върховните съдилища. Вероятно това се дължи на бурните политически изказвания срещу доскорошната парламентарна опозиция, на които той няма право и на това, че предприе незаконосъобразни действия срещу лица от президентската администрация. Изминалите избори са само повод да си припомним тези проблемни аспекти от българската държавност и повод да държим отговорни депутатите от 45-ото Народно събрание за предстоящото им разрешаване.