"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 09.04.2021

Рисковете пред фискалния резерв В края на февруари 2021 г. общият размер на фискалния резерв в страната е 8,8 млрд. лв., като 8 млрд. лв. са средства на резерва по депозити в БНБ. Разширяването на бюджетния дефицит през последната година – в следствие на пандемията и увеличението на разходите – както и намалението на средствата във фискалния резерв през последните месеци повдигнаха въпроси около стабилността на публичните финанси и управлението на резерва. Традиционно въпросите, свързани с фискалния резерв, се отнасят не само до неговото ниво, но и до разпределението на средствата вътре в резерва – дали има достатъчно свободен ресурс и дали не се случва оперативно да се ползват средства, които имат специално предназначение и би следвало да са неприкосновени за финансиране на текущи харчове?

Атестирай това

Екатерина Баксанова / 09.04.2021
Тази седмица Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови поредното осъдително решение срещу България. От него става ясно, че българският съд (на две инстанции) не е зачел правото на изразяване на мнение (чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека) на г-н Ханджийски като го осъжда за хулиганство за това, че е украсил паметника на Димитър Благоев в Благоевград като дядо Мраз. Според ЕСПЧ държавата се е намесила в свободата на изразяване, когато това изобщо не е било необходимо, тъй като, поставено в тогавашния контекст, действието по украсяване без повреждане на паметника може да е законосъобразна форма на политически протест.

Пандемията се управлява като здравния сектор – без визия

Калоян Стайков / 09.04.2021
Около една година след началото на ограничителните мерки за справяне с пандемията от коронавирус в България много неща се подобриха, но изглежда, че някои уроци остават ненаучени. Към 4 април са заети 24 844 болнични легла за активно лечение, от които 10 014 (40%) са заети от пациенти с коронавирус – нещо, което беше немислимо преди година. Натискът върху здравната система е много по-голям, същевременно тя е значително по-гъвкава и подготвена, за да се справи с него, макар че натрупаната умора при медицинския персонал се увеличава.

Карта: Население на един лекар

ИПИ / 09.04.2021
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за разпределението на лекарите в общините и достъпността им, измерена чрез броя население на един лекар, за периода между 2017 и 2019 г. Индикаторите за достъпа до здравни услуги излязоха на преден план в контекста на здравната криза, като те подчертават значителните неравенства между отделните населени места.