"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 12.03.2021

Новото - 27-мо - издание на Индекса на икономическа свобода за 2021 на фондация „Херитидж“ подрежда 178 държави по степента на икономическата свобода, която са постигнали. Скалата на индекса е от 0 (най-ниска свобода) до 100 т. (най-висока свобода), а първото място е заето от Сингапур с 89,7 точки. Списъкът на най-свободните държави се допълва от Нова Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия – всички с по над 80 точки. На дъното на класацията пък са Северна Корея с едва 5,2 т., както и Венецуела и Куба с по под 30 точки.

Правосъдието – пренебрегваната тема в предизборните политически платформи

ИПИ / 12.03.2021
Преди седмица представихме анализ относно нерешените проблеми с независимостта на българския съд и отчетността на прокуратурата. Предложихме и концепция за отстраняване на дефицитите чрез изменения на Конституцията като за целта се позоваваме на общите стандарти и конкретни препоръки към българската държава от страна на редица международни експертни организации. Макар да е възможно предприемането на по-радикални мерки, разглеждаме такива, които биха били постижими чрез консенсус в рамките на Обикновено Народно събрание. Представеното от нас изследване може да послужи на политическите партии и коалиции за един аргументиран предизборен дебат. В оставащите четири петъка до парламентарните избори ще направим критичен прочит на предизборните програми на основните кандидати за представителство в 45-тото Народно събрание в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Вярваме, че с това си начинание ще бъдем в помощ на българските граждани при упражняване на избирателните им права.

Карти: Целева капиталова субсидия за общините

ИПИ / 12.03.2021
Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението и динамиката на целевата субсидия за капиталови разходи на общините в бюджета за 2021 г. Целта на капиталовата субсидия е най-вече да финансира разходи за строителство, ремонти, придобиване на материални активи. Важно е да се подчертае, че в тази сума не влиза финансирането по европейски проекти, което през последните години съставлява немалка част от разходите на общините за този тип инвестиции.

Икономиката през 2020: между сравненията с други страни и прогнозите от миналата пролет

Лъчезар Богданов / 12.03.2021
Разпространените – макар и предварителни – през тази седмица данни от НСИ и Евростат може би ще сложат край на много ожесточени спорове относно дълбочината и характеристиките на икономическата криза, причинена от пандемията. В България реалният спад на БВП през 2020 г. е 4,2%. В еврозоната спадът е 6,6%, а в целия ЕС – 6,2%; в сравнителен план България се справя по-добре от 15 и по-зле от 11 страни-членки. Ако изключим по-специфичните със своята структура на икономиката Ирландия и Люксембург, най-слабо засегнати от кризата са скандинавските и балтийските страни, както и част от Централна и Източна Европа. От „ядрото“ на еврозоната относително по-малък спад се отчита в Нидерландия (-3,8%) и Германия (-4,9%). Най-тежък удар понасят Испания и Италия, както и силнозависимите от туризъм Гърция, Хърватия, Португалия и Малта.

На местната власт ѝ липсват ресурси и капацитет

Адриан Николов / 12.03.2021
Препоръките на международните организации към България по-често се съсредоточават върху проблемите на национално ниво - от корупцията през съдебната система до качеството на законотворчеството. Новопубликуван анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) вместо това се фокусира върху особеностите на местната власт, предизвикателствата пред децентрализацията и растящото неравенство между отделните райони на страната и столицата.