"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 05.02.2021

Областните икономики на Южна България: състояние и перспективи На 09 февруари 2021 г. (вторник) ще коментираме икономическото и социално развитие на областите в Южна България. Анализът, който икономистите от ИПИ и техните гости ще представят, почива на най-актуалните данни за динамиката на инвестициите, пазара на труда, демографията, образователната структура на работната сила.

Профил и траектория на развитие на районите в Северна България

Петър Ганев / 05.02.2021
Погледът към икономиките в Северна България показва, че траекторията и моделът на развитие на отделните райони е различен. На североизток има ясен лидер, който определя показателите за целия район – близо 7,7 млрд. лв. е брутният вътрешен продукт на област Варна при общо 12,3 млрд. лв. за целия Североизточен район. Варна е и единствената област на север, която успява да привлича население през последните 10 години. Комбинацията от приток на млади и активни хора, силен сектор на услугите, в т.ч. традиционен туризъм, но все повече и навлизането на дигиталните компании, както и развита индустрия, задават добри перспективи пред пространственото развитие на морската столица.

Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията

Калоян Стайков / 05.02.2021
В условията на две пандемични вълни през 2020 г. правителството в България предприе редица социални и икономически мерки за справяне с последствията от тях и често се повдигаше един и същи въпрос – дали това са мерки за справяне с кризата, или предизборни разходи. В ретроспекция и на база на все още непълна информация може да се каже, че са и двете в допълнение със започването на дълго отлагани реформи в редица публични сектори. Същевременно ефектът за икономиката изглежда значително по-малко неблагоприятен, отколкото първоначалните прогнози от пролетта на 2020 г., но може да се окаже, че ще е по-продължителен от първоначалните очаквания.

Решения за съдебната карта без съдиите не бива да се взимат

Иван Брегов / 05.02.2021
Стореното дотук като съзидателно начинание не е много, да не кажем, че е критично малко и като такова би могло да се оцени както от обществото, така и от хората вътре в самата система. Реорганизацията на българските съдилища по места е вече закъснял процес и поради това издръжката на самата система струва скъпо, разходите по бюджета на съдебната власт продължават да нарастват (вж. графиката по-долу), а само преди ден бе гласувано поредното увеличение на заплатите. Така движението продължава да бъде по линията: висок щат – още по-високи разходи – неефективно разпределение на щата – висока натовареност на места в системата – риск за качеството и бързината и така до безкрай.

Изследване на ИПИ: Социални разходи и намаляване на бедността

ИПИ / 05.02.2021
В период на икономически растеж до началото на 2020 г., бързо увеличение на средните трудови възнаграждения и жизнен пазар на труда с рекордно ниска безработица броят на обхванатите от социалното подпомагане естествено намалява. Независимо от изключително благоприятните стопански показатели обаче, значителен дял домакинства продължават да са в риск от бедност и да страдат от сериозни материални лишения. В публикуван тази седмица анализ, Институтът за пазарна икономика прави детайлен преглед на структурата и динамиката на основните механизми за социално подпомагане. Разгледани са както програмите, финансирани от държавния бюджет чрез Министерството на труда и социалната политика така и избрани осигурителни плащания през държавното обществено осигуряване. Ето накратко някои от акцентите в доклада:

Карти: Диагностицирани с Covid-19 по общини

ИПИ / 05.02.2021
Разпространението на Covid-19 и свързаните с него ограничителни мерки бяха ключовият фактор, който доминира икономическото развитие на България вече почти година. Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на общия брой диагностицирани от първия регистриран в страната случай до 22.01.2021 г. Общият брой на диагностицираните към тази дата е 214 051 души. Данните са получени от ИПИ по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването.

Огнян Огнянов празнува всеки път, когато назначи нов фармацевт

ИПИ / 05.02.2021
В края на 2020 г. ИПИ започна да публикува поредица от конкретни примери[2], които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, засегнати директно от свръхрегулациите. Поредният материал дава гледната точка на Огнян Огнянов, който описва проблемите пред аптеките в малките населени места и дава идеи за по-добър достъп.