"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 08.01.2021

Близо 140 дни ще работим за държавата през 2021 г. Въпреки тежкия удар на пандемията, през следващата година консолидираните приходи в бюджета се очаква да достигнат 47,6 млрд. лв. Заложеният в бюджета размер на брутния вътрешен продукт на страната през тази година е 124,5 млрд. лв., тоест средно за един календарен ден българите ще изработват по 341 млн. лв. Ако приемем, че всичко изработено от началото на годината отива в държавата хазна, то ще ни трябват 140 дни да я попълним. Това означава, че Денят на данъчна свобода през 2021 г. се пада на 20 май, което е най-късната дата за „данъчната“ свобода през последните над 10 години.

Бюджет 2020 – все едно не е имало криза

Калоян Стайков / 08.01.2021
Предварителните данни за изпълнението на бюджета, макар и не толкова подробни, са пълни с изненади както в приходната, така и в разходната част. Консолидираните постъпления са със 150 млн. лв. (0,34%) по-високи в сравнение с изпълнението им през 2019 г. и с 1 млрд. лв. (2,3%) над очакваното изпълнение за 2020 г. Това навежда на мисълта, че негативният ефект от пандемията върху икономиката може да е по-мек от първоначалните очаквания. За сравнение, при последната икономическа криза номиналният БВП през 2009 г. се увеличава на годишна основа с 390 млн. лв., докато приходите се свиват с 2,3 млрд. лв.

Европейска минимална заплата: общ поглед

Адриан Николов / 08.01.2021
Въпреки притесненията, че повишението на минималната заплата в хода на криза може да се отрази негативно на пазара на труда и исканията на работодателските организации то да бъде отложено с поне година, в началото на 2021 г. МРЗ беше увеличена до 650 лева. В близко бъдеще обаче има всички изгледи да очакваме, че определянето на минималното заплащане в България ще бъде обект не само на местния социален диалог, но и на допълнителни изисквания и регулации от страна на Европейския съюз.

Повече товарен транспорт през границите на България през декември

Лъчезар Богданов / 08.01.2021
Скоростта на икономическото възстановяване през 2021 г. в голяма степен зависи от тежестта на негативното въздействие на ограничителните мерки за справяне със здравната криза върху стопанските решения. Няколко пъти вече писахме, че домакинствата и бизнеса в България и останалата част от Европа, изглежда, се държат различно в късните есенни месеци на 2021 г. в сравнение със случилото се през март и април. Макар да е рано да се види пълната картина, все пак данните за индустриалното производство, международната търговия и продажбите на дребно за повечето страни през октомври и ноември сочат, че бизнес активността и потреблението не се сриват по начина, на който бяхме свидетели през пролетта.

Кой и къде ползва Домашния социален патронаж

Зорница Славова / 08.01.2021
Вече писахме за значението и основните характеристики на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ (ДСП), предоставяна от общините. Кризата и извънредното положение направиха услугата още по-важен инструмент за посрещане на нуждите на възрастните хора и тези със специфични потребности.

Да смениш графичния дизайн с градинарство

ИПИ / 08.01.2021
В края на 2020 г. ИПИ започна да публикува поредица от конкретни примери, които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, които са засегнати от свръхрегулациите. Поредният материал разказва историята на Виктор, като представя бюрократичните пречки пред икономиката на краткосрочните ангажименти – в конкретния случай в сферата на озеленяването. Интервюто и репортажът са направени от Красимир Цигуларов. Снимките са на Марин Каравелов.