"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 30.12.2020

2020 беше необикновена година. Пандемията обърна траекторията на родната икономика и ни вкара в тежка криза. В края на годината отбелязваме някои от основните събития и числа, които белязаха развитието на страната през 2020 г.

България в международните класации през 2020 г.

Зорница Славова / 30.12.2020
През 2020 г. бяха публикувани редица от най-широко използваните и редовни международни изследвания в различни сфери на икономическия и социален живот. Изследванията използват данни за 2019 г. или 2018 г., но липсата на особено развитие при резултатите на България показват, че основните проблеми в повечето случаи остават едни и същи през годините.

Задава се нулева година за реформите в правосъдието

Иван Брегов / 30.12.2020
През настоящата година приключва изпълнението на Актуализираната стратегия за съдебна реформа 2014-2020. Това именно налага все още действия в две направления: да бъде отчетено какво реално е изпълнено и следва ли да бъдат заложени нови цели предвид факта на установените дефицити и несъвършенства на българското правосъдие. Към настоящия момент нито едно от двете не е свършено.

Прекомерните регулации: Биоземеделие, но на инат

ИПИ / 30.12.2020
Може и да сме в електронна ера, може производителите да попълват дневниците на компютър, но трябва да ги разпечатат три пъти - по едно копие за службата Растителна защита, за Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), за Министерството на земеделието. Отделно във всеки един дневник трябва да се запише и провери дали биофермерът е влизал в блока и какво точно е направил. Като капак от БАБХ не признават дневника на компютър, трябва да го има написан и на ръка.