"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 23.12.2020

За сметка на сравнително по-ниските допълнителни разходи през декември се завръща една стара практика на трупане на бюджетни задължения за следващи години. Аналогията на този подход е прословутото обяснение на първия кабинет „Борисов“ за тежкото наследство от предходното правителство, което е оставило скрити договори по чекмеджета. През декември таванът на тези ангажименти се увеличава с близо 1,4 млрд. лв., като около 1,3 млрд. лв. са по бюджета на Министерството на отбраната.

Прекомерните регулации: Електрическите скутери срещат местната власт

ИПИ / 23.12.2020
В края на 2020 г. ИПИ започва публикуване на поредица от конкретни примери, които представят личните истории и поглед на хора и бизнеси, които са засегнати от свръхрегулациите. Първият материал се фокусира върху споделеното отдаване на електрически скутери и представя гледната точка на Петко Анчев от Lime.

Социалната политика на прага на икономическата криза

Лъчезар Богданов / 23.12.2020
Част от програмите са прецизно насочени, но имат минимален общ ефект както заради броя на обхванатите получатели, така и заради размерите на изплатените помощи. Например, провежданата в последното поне десетилетие политика постепенно превърна подпомагането на семейства с деца в основен стълб на подпомагане на домакинствата чрез трансфери от бюджета. През 2019 г. разходите надхвърлят 46% от общия бюджет на МТСП за социално подпомагане, при едва 3,5% през „класическите“ инструменти за помощи при прилагане на диференциран подход и 10,5% целеви помощи за отопление.

Инфраструктура – пътна, дигитална или нещо друго

ИПИ / 23.12.2020
Пандемията и преминаването на много работещи онлайн намали трафика, въздухът стана по-чист в големите градове, а градският транспорт трябваше да бъде допълнително финансиран, особено в големите градове, с цел покриване на загуби от непродадени билети. Всичко това поставя на друга плоскост разсъжденията и плановете за изграждане на пътна инфраструктура. Различни проучвания по света показват, че поне 30% от бизнеса е онлайн през 2020 г. и след пандемията поне половината от работещите в тези компании ще останат да работят извън офиса.