"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Иван Брегов / 27.11.2020

Четвъртата българска Конституция оцеля. Юридическото безразсъдство и политическата низост на управляващите обаче получиха повече от негативна оценка за проекта си от Комисията за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианска комисия). Проектът на ГЕРБ, който така и не бе припознат от своите истински автори, а остана фолклорно анонимно творение, не заслужаваше коментар по същество.

Международен индекс „Право на собственост” 2020: Защитата на правото на собственост е предпоставка за благосъстояние

ИПИ / 24.11.2020
За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2020 г. са изследвани 129 държави, включващи 98% от световния БВП и 94% от населението на света. Индексът се издава за 14-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален и вътрешнодържавен план.

Карти: Ученици по групи класове

ИПИ / 27.11.2020
В контекста на новото затваряне на училищата, на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на учениците между общините в страната за трите основни етапа – в началното (I-IV клас), прогимназиалното (V-VII клас) и гимназиалното (VIII-XII клас) образование.

Пари срещу реформа за младите във висшето образование

Адриан Николов / 27.11.2020
Вместо решения и реформи, управляващите засипват нереформирани системи с още и още пари снадеждата, че това ще реши проблемите – свикнали сме на това описание да отговарят все повече и повече „интервенции“, от здравеопазването през съдебната система до училищното образование. Вчерашната сделка между образователното министерство, синдикатите и висшите училища обаче е пример по-скоро за обратното – комбинация от „пари срещу реформи“, при която новото финансиране е обвързано с конкретни изисквания и насоки за подобрение, повечето от които можем да определим като много подходящи. Ако е необходима критика, то тя че реформите не са достатъчно смели.

ИПИ изготви оценка на социално-икономическото въздействие от дейността на Лидл България

ИПИ / 27.11.2020
По поръчка на Лидл България, Институтът за пазарна икономика изготви оценка на социално-икономическите ефекти от дейността на компанията в страната през 2019 г. Анализът е базиран на икономически модел за регионално въздействие (Regional Input-Output Modeling System - RIMS II), широко използван за оценка на ролята на инвестиционни проекти, предприятия и цели отрасли в местната и националната икономика. Отправната точка на този модел е, че директните ефекти, които всяка компания предизвиква непосредствено в своето взаимодействие с останалите стопански субекти са съпътствани от различни косвени въздействия, които допълнително променят потреблението, производството, инвестициите и заетостта по веригата на добавената стойност в засегнатите бизнес сектори.