"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 30.10.2020

Добре е, когато поетите политически обещания се спазват; свикнали сме това да не случва особено често. Съдейки по заложеното в бюджет 2021 обаче, поне едно обещание ще бъде спазено – удвояването на разходите за възнаграждения в училищното образование спрямо равнището им от 2017 година. То цели най-вече повишаването на заплатите на преподавателите до сравними спрямо останалия трудов пазар равнища и привличане на млади кадри към професията. Това обаче по никакъв начин не означава, че реформирането на системата на училищно образование и в частност на мястото на учителите в нея е приключило – тъкмо обратното, нормализирането на един от аспектите ѝ подчертава нуждата на реформиране и на други.

Нормотворчество за чудо и приказ

Екатерина Баксанова / 30.10.2020
Имало едно време в България Народно събрание, което, в резултат на прозрачен, предвидим и необходим законодателен процес, приемало ясни и еднакво приложими за всички правни субекти закони. Че това е само приказен сюжет ни припомни тази седмица парламентът, когато включи като нов състав в Наказателния кодекс (НК), т.е. въздигна в престъпление, извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз. Това стана с предложение между първо и второ четене в преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за търговското корабоплаване.

Кой е вторият град?

Петър Ганев / 30.10.2020
Непосредствено преди избухването на пандемията поставихме фокус върху развитието на Пловдив и Варна като двата най-силни икономически центъра в страната след столицата. Интересен момент в представянето им е съревнованието за титлата „втори по големина град в България”, което е неизбежно през последните години. Имайки предвид, че предстои преброяване на населението през 2021 г. и отчитайки текущите социално-икономически процеси в Пловдив и Варна, можем да погледнем към този спор и да внесем малко яснота.

Карта: Данък за таксиметров превоз

ИПИ / 30.10.2020
След обявената антикризисна мярка, според която държавата ще плати на общините част от патентния данък за таксиметровите шофьори, на „265 истории за икономика“ представяме размера на данъка в отделните общини в страната към 2019 г.. Данните са събиране от ИПИ с ежегодни искания по Закона за достъп до обществена информация и по тази причина не са пълни – обикновено отговори на исканията дават 220-230 от 265-те общини в страната. Размерът на годишния данък може да варира между 300 и 1000 лева годишно.