"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Детски надбавки за всички – справедливост или популизъм

Зорница Славова / 09.10.2020
Честите спекулации за „несправедливостта“ едни деца да получава т.нар. детски надбавки, а други не, достигнаха до правителството. Дали заради демографска, пандемична или икономическа криза, дали предизборно или пък с чисто популистки цели, управляващите заговориха за възможността всички семейства с деца, независимо от доходите на родителите, да получават всеки месец детски надбавки.

Думи и дела: как ЕС може да задуши икономиката на споделянето

Ралица Димитрова * / 09.10.2020
В европейски и световен мащаб все повече компании използват платформи за свързване със специалисти, на които възлагат извършване на определена работа или разнообразни услуги. За доставчиците на услуги, това е възможност да са гъвкави, да приемат и отказват работни задачи според своята натовареност, да могат да съвместяват по-добре работа с живота си, както и да избягат от други обвързващи форми на заетост. За компаниите, това е възможност лесно и бързо да намерят специалисти, които са извън тяхната обичайна сфера на дейност.

Големи разлики в достъпа до лекари между областите

Адриан Николов / 09.10.2020
Кризата на общественото здраве от последните месеци изведе на преден план редица проблеми на здравната система. Сред тях е и осигуреността с подходящи кадри и равният достъп до здравеопазване. Тъй като тези проблеми обаче далеч не засягат еднакво отделните области на страната, настоящият текст се спира в по-големи подробности върху достъпа до лекари-специалисти в отделните области на България.

Карти: Брой и дял на децата по общини

ИПИ / 09.10.2020
След предложеното въвеждане на месечни социални помощи за деца без оглед на бедността и материалните условия на домакинствата, „265 истории за икономика“ тази седмица представя карти на броя и дела на децата по общини, в опит да опише потенциалното влияние на новия подход в различните части на страната.