"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Екатерина Баксанова / 02.10.2020

Изглежда, че симптомите са сериозни и трайни. Поставянето под карантина се е забавило, но не се е обезсмислило. Отделни органи на ЕС осъзнават това. Дано предложат прилагането на адекватни рецепти и подходящо лечение. Последното, разбира се, зависи най-вече от нас като общество.

Да си напазаруваш съдебен съвет, конституция и закон за една седмица

Иван Брегов / 02.10.2020
Идват избори, а скритите и явни управляващи искат да подчертаят, че послушанието в съдебната власт се възнаграждава, а принципните позиции биват строго наказвани. Настоящият състав на ВСС има само още две години от мандата си, но по същество, с изключение на няколко от членовете си, е една повече вредна и по-малко безполезна публична синекурия за отдих на близо 15-20 лица и прилежащата им администрация от над 100 души. А това можем да променим ние, българските граждани, защото политиците ни не ги избират още външни лица, макар и да е ясно, че ги подкрепят по един или друг начин с доклади или без тях.

Как се прави бюджет за 900 млн. лв. без визия и анализ – примерът на ВСС

ИПИ / 02.10.2020
Проследяването на изготвянето на бюджета на съдебната власт всяка година е приключение - информацията е закъсняла, оскъдна и ПиДиеФ-ната. Затова и четем стенограмите на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), когато се обсъжда проектът на бюджет, който да се внесе в Министерството на финансите, а след това търсим двата параграфа в стенограмата на Народното събрание, когато представителят на ВСС изчита предложението за бюджет пред народните представители.

Пандемията застигна и фискалните правила

Петър Ганев / 02.10.2020
Един месец преди да бъде официално представен проектът на държавен бюджет за 2021 г., Министерство на финансите публикува предложения за промени в Закона за публичните финанси, които касаят изцяло фискалните правила. Предложения за промени в рамковия закон за бюджета по дефиниция трябва да се разглеждат с повишено внимание, а когато се променят фискалните правила, непосредствено преди да бъде внесен бюджет в година на криза, повишеното внимание граничи с подозрение. В такава ситуация най-вероятно се променя само фискално правило, което в противен случай би било нарушено. Кои правила са предложени за промяна и къде се крие опасността за фискалната устойчивост?

Напускането на училище остава ключов проблем в изоставащите райони на страната

Адриан Николов / 02.10.2020
Сред ключовите цели на образователните политика през последните няколко години е задържането и връщането в училище на максимално голям брой ученици в риск от отпадане. Основният инструмент за това е механизмът за задържане, който функционира от няколко години. Въпреки че е прекалено рано да се анализират дълготрайните последици от прилагането му, погледът към напускането[1] на училище на общинско ниво представен в настоящата статия е полезен ориентир за това в кои части на страната проблемът е най-задълбочен.