"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Пазарът на природен газ – старите навици умират трудно

Калоян Стайков / 04.09.2020
След като през пролетта България отвори нова страница за енергетиката, и като цяло за икономиката, с постигнатото съгласие за въвеждане на пазарен елемент в цената за внос на руски природен газ, през лятото изглежда, че се връщаме към административния подход и незачитането на ценообразуващи елементи. Промяната във формулата, по която се изчислява цената за внос на руски природен газ, е от ключово значение за по-бързото намаляване на цените, тъй като старата формула отразява спада с 9-месечно закъснение. Същото обаче се отнася и за увеличаването им, а това, изглежда, не допада на управляващите, или поне не в момент на социални протести.

Делът на бедните пенсионери намалява, но остава висок в много области

Адриан Николов / 04.09.2020
След като преди няколко седмици анализирахме влиянието на повишаването на пенсиите върху структурата на доходите и бедността, днес се спираме и върху регионалния аспект на бедността сред пенсионерите.

Карта: Ако имаше казарма…

ИПИ / 04.09.2020
Дори и глупави и вредни, често се налага да коментираме предложения, които нямат смисъл, но се обсъждат в публичното пространство. Сред идеите за конституционни промени се завъртя и връщането на задължителната казарма и затова тази седмица „265 истории за икономика“ представя броя и разпределението по общини на онези, които биха били засегнати от възстановяването ѝ – младите мъже, които днес са на 19 или по-малко години.

Избегнахме двуцифрен спад, но харчене без реформи не може да продължава дълго

Лъчезар Богданов / 04.09.2020
Според предварителните данни на НСИ през второто тримесечие на 2020 г. спадът на БВП е 8,5% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Тази стойност е малко по-ниска от експресната оценка в началото на август от 8,2%, но като цяло няма съществени разлики. От гледна точка на оценка на бъдещите макроикономически рискове, за поставяне на одобряваните от правителството почти ежеседмично нови антикризисни мерки в контекст, както и за ориентир при предстоящото обсъждане на бюджетната рамка за 2021 г., трябва да се има предвид поне следното:

Публичният интерес за сметка на частната собственост – втора част

Михаил Екимджиев и Милена Докова-Костадинова / 04.09.2020
Преди седмица разгледахме редица недостатъци на действащата правна рамка, установяваща механизма на отчуждаване на имоти частна собственост за държавни или общински нужди. Анализът ни беше посветен на пороците в нормативната уредба, свързани с липса на законово установено изискване за лично уведомяване на собствениците на засегнати имоти за изготвен Подробен устройствен план (ПУП), предвиждащ отчуждаването им.