"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Адриан Николов / 28.08.2020

Омекотяването на удара на пазара на труда беше, и все още е, сред основните цели на правителството в овладяването на разразилата се икономическа криза. Именно в тази посока са и най-често обсъжданите мерки. Въпреки че е прекалено рано да обявяваме техния успех, динамиката на безработицата през последните два месеца дава поводи за умерен оптимизъм.

Публичният интерес за сметка на частната собственост

Иван Брегов и Милена Докова-Костадинова / 28.08.2020
Преди приемане на България в Европейския съюз и непосредствено след това последва икономическо оживление, а средствата от предприсъединителните фондове и от фондовете на ЕС дадоха възможност за развитие на публичната инфраструктура, намерила проявление най-вече в пътно-транспортната мрежа на страната. Но за да бъде разгърната мащабната инфраструктура е необходимо пространство, а това неминуемо води до конфликт между намеренията на държавата-инвеститор и физическите лица и юридическите лица – собственици на земя. Динамичният процес на изграждане доведе и до динамична правна среда и вече са наяве правни спорове, които показват, че в редица случаи правната несигурност и интересът на държавата на практика вземат превес пред инак гарантираното в чл. 17 от Конституцията на Република България право на частна собственост.

Нови стъпки към уреждане на новия модел за социални услуги

Лъчезар Богданов / 28.08.2020
Важната липса в уредбата на новия модел за управление и финансиране на социалните услуги остава предвидената Национална карта на социалните услуги, която, предполагаемо, трябва на база на обективни критерии и анализ на демографската и социалната динамика да очертае къде и какви социални услуги трябва да се създадат и поддържат.

Карти: Приходи от износ

ИПИ / 28.08.2020
Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме приходите на нефинансовите предприятия от износ по общини за 2018 г. Индикаторът е показателен от една страна за връзките на общинските икономики с международните пазари, от друга – за възможностите на местните износители