"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова, Иван Брегов, Екатерина Баксанова / 21.08.2020

На 14-ти август бе извършено поредното нарушение на принципа на разделение на властите – министър-председателят Бойко Борисов, изземвайки правомощия на народните представители и президента, се обяви за свикване на Велико народно събрание с цел приемане на нова конституция.

1000 седмици бюлетин на ИПИ

Светла Костадинова / 21.08.2020
Тази седмица петъчният бюлетин на ИПИ „Преглед на стопанската политика“ издава хилядния си брой! Това нямаше да е кой знае какво събитие, ако той беше просто едно редовно усилие на екипа на ИПИ. Ако прегледаме динамиката на медиите през последните 20 години обаче, ще забележим че бюлетинът на ИПИ е сред не повече от 15 оцелели медии, стартирали през миналия век, които все още предоставят информация и коментари. А това само по себе си е успех за нас.

„Нова” конституция е голям макро риск

Петър Ганев / 21.08.2020
През годините неведнъж сме посочвали, че устойчив растеж е възможен поради наличието на някои макроикономически котви. Двете основни са стабилните пари (валутен борд) и разумната фискална политика (без големи дефицити). Има обаче и една трета макро котва, която не винаги се споменава, тъй като е съвсем базова. Това е конституционната уредба в страната, върху която стъпва цялата нормативна рамка на стопанския живот.

Карта: Наети в публичния сектор по общини

ИПИ / 21.08.2020
Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме броя на наетите в обществения сектор по общини за 2018 г. Общо 533 хил. са наетите лица в обществения сектор през 2018 г., като това са 23% от всички наети лица в страната. Близо 140 хил. са наетите лица в обществения сектор в столицата.